Cursul 1
sus Cursul 1 Continut Prezentare grafică

 

Cursul 2
Cursul 3
Cursul 4
Cursul 5

 


 

Metode

Cursurile pe scurt

Cursul 1: Introducere

Cursul 2: Principiile didactice ale educaţiei politice

Cursul 3: Metode fundamentale pentru ora de educaţie politică

Cursul 4: Metode de activare a orei de educaţie politică

Cursul 5: Democraţia în şcoli


Cursul 1: Introducere


Educaţia politică are misiunea de a oferi răspunsuri ştiinţifice întrebărilor puse de elevii din şcoli: "ce?", "de ce?", "pentru ce?" sau "cum":

bullet

Ce trebuie învăţat: selecţionarea şi structurarea subiectelor

bullet

De ce şi pentru ce trebuie învăţat: intenţiile pedagogice şi motivarea lor

bullet

Cum trebuie învăţat: metode, medii, loc de studiu, situaţie didactică

Complexul tematic de faţă este dedicat în primul rând găsirii unui răspuns la întrebarea "cum trebuie  învăţat?", prezentând metode importante pentru ora de educaţie politică. Într-un alt loc - în cadrul complexului tematic "Didactică politică" - veţi găsi mai multe răspunsuri pentru celelalte două întrebări, menite să vă lămurească cu privire la misiunea şi obiectivele educaţiei politice."Instrumentele" necesare orei de educaţie politică

"Instrumentele" ("tools") sunt, în viziunea lui Wolfgang Sander, "instrumente de planificare, realizare şi reflexie a spaţiilor cognitive". El deosebeşte între patru tipuri de "instrumente", care vă vor fi prezentate pe scurt în cele ce urmează. În capitolele următoare vom aprofunda fiecare dintre aceste instrumente.

Principii didactice: Ele ajută la selecţionarea şi structurarea materialului tratat la ora de curs, facilitând astfel însuşirea noţiunilor complexe din sfera deloc uşor de delimitat a politicii şi fiind, tocmai din acest motiv, foarte importante în vederea planificării şi desfăşurării orei de educaţie politică. Cele mai importante principii didactice sunt tratate în cursul 2.

Metode: Metodele sunt instrumentul direct de care se deserveşte profesorul în cadrul orei de curs. Metodele deschid calea spre educaţie, "definind paşii şi regulile pentru întâlnirea celui ce învaţă cu obiectul de învăţat". Despre metode fundamentale precum discursul, analiza textului şi discuţia la oră vom vorbi la cursul 3, în timp ce cursul 4 prezintă metode de activare precum puzzle-ul pe grupe, dezbaterea, jocul pe roluri şi pe planuri şi proiectul.

Mediile: Mass-media este un instrument "ales ca unealtă de lucru purtătoare de informaţii cu intenţii didactice". Aici trebuie să avem în vedere faptul că aceste mijloace sunt de cele mai multe ori medii "în care are loc, în acelaşi timp, şi însăşi dezbaterea politică (vezi ziare, emisiuni de televiziune, cărţi de specialitate sau pagini de internet).

În plus, mass-media, şi mai ales mediile digitale (...), reprezintă o ocazie unică de fabricare a produselor didactice (...) (ca de ex. expoziţii, documentaţii în imagine şi text, pagini de internet, înregistrări video digitale)". Mediilor le revine aşadar, în cadrul orei de educaţie politică, o importanţă majoră. În acest sens trebuie avute în vedere şi discuţiile privind anumite competenţe-cheie (vezi căutările profesioniste pe internet) şi competenţa mediatică, precum şi rolul acestora în cadrul orei de educaţie politică.

Evaluare: Cel de-al patrulea instrument prezentat de Wolfgang Sander este "criteriul de observare, analiză şi evaluare a proceselor cognitive". Multă vreme, acest domeniu a fost cu totul neglijat, însă la ora actuală au început să apară procese de evaluare şi în domeniul didacticii şi educaţiei politice. Un fapt controversat este însă cum pot fi evaluate obiectivele superioare ale orei de educaţie politică ("cetăţeanul cu conştiinţă politică").

[toate citatele trad. din: Wolfgang Sander, Theorie der politischen Bildung: Geschichte - didaktische Konzeptionen - aktuelle Tendenzen und Probleme; în: idem (ed.), Handbuch politische Bildung, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, vol. 476, Bonn 2005, p. 28-30]


 

... spre Cursul 2: Principiile didactice ale educaţiei politice

[Autor: Ragnar Müller]

[începutul paginii]

 

TemeWeb 2.0  I  Drepturile omului  I  Personalităţi  I  Democraţie  I  Partide  I  Europa  I  Globalizare  I  Naţiunile Unite  I  Durabilitate

Metode:    Didactică politică    I    Educaţie pentru pace    I    Metode

     

Această pagină web cu privire la educaţia politică a fost concepută de agora-wissen, "Gesellschaft für Wissensvermittlung über neue Medien und politische Bildung" (GbR) din Stuttgart. Pentru întrebări şi sugestii cu privire la conţinutul acestei pagini vă rugăm să ne contactaţi.