Osnovna cj. 4

na gore Osnovna cj. 2 Osnovna cj. 3 Osnovna cj. 4 Osnovna cj. 5

 

Debata
Grupna slagalica
Planska igra
Projekt
Becavta


 

Metode

Osnovna cjelina 4: Metode specijalizirane za nastavu političkog obrazovanja

Ono što je veoma važno prilikom odabira određene metode je odgovor na pitanje u kojoj mjeri ona pridonosi postizanju cilja političkog obrazovanja. Pogledajmo što nam pokazuje dijagram.


Ciljevi političkog obrazovanja

Političko obrazovanje prenosi osnovno znanje o politici i pokušava pobuditi interes za politiku. To je preduvjet za ostvarivanje zahtjevnijih ciljeva, prije svega za stjecanje vještine samostalnog analiziranja i oblikovanja mišljenja. Osim toga, u zadatke političkog obrazovanja ubraja se i stjecanje i uvježbavanje vještina koje bi trebao posjedovati punoljetan, politički aktivan građanin u jednom demokratskom društvu (diskutiranje, korištenje medija, držanje govora itd.).  
 


Uvježbavaju se demokratske vještine ...

Za ovo su najvažnije metode specijalizirane za nastavu političkog obrazovanja, o kojima će biti riječi u sklopu ove Osnovne cjeline. Ove metode imaju tu prednost što odgovaraju i nadređenim ciljevima političkog obrazovanja. One ne prenose samo znanje na učenike i ne omogućavaju učenicima da samo shvate kompleksne sadržaje, već služe i za uvježbavanje demokratskih vještina.
 ... ali samo kao simulacija

Ono što se mora napomenuti je da se ove vještine uvijek uvježbavaju samo u sklopu metoda koje podrazumijevaju "umjetno" nastalu ili zamišljenu situaciju. Onaj tko u debati na nastavnom satu ili na seminaru zastupa određenu poziciju, uvijek to čini u vrlo specijaliziranom, ograničenom kontekstu. Metoda projekta može u određenoj mjeri "smanjiti distancu" prema realnom životu, dok planska igra ili igra raspodjele uloga uvijek ostaje samo simulacije. Zbog toga je od iznimne važnosti da se demokracija u školama ne uči samo uz pomoć različitih metoda, već i da se primjenjuje. Ovom dimenzijom bavi se Osnovna cjelina 5.
 Problemi

Ono što se svakako mora napomenuti je da metode orijentirane u smjeru djelovanja o kojima će biti riječi u sklopu ove Osnovne cjeline bez sumnje imaju svojih prednosti. Naravno, nasuprot ovim prednostima stoje i neki problemi. Zajednički nazivnik za sve metode predstavljene ovdje je da zahtijevaju veliki angažman nastavnika tijekom pripreme. Osim toga, zahtijevaju i hrabrost prilikom odlučivanja da se provedu, jer svaka planska igra ili debata mogu i doživjeti neuspjeh. Sljedeći problem predstavljaju okvirni uvjeti u kojima se radi (npr. nastavni plan i program). Često je veoma teško uskladiti planske igre ili igre raspodjele uloga s nastavnim planom i programom. I na kraju moramo naglasiti da je za provedbu ovdje predstavljenih metoda potrebno mnogo vremena.  Na sljedećih nekoliko stranica predstavljane su metode:

bullet

Debata: Mirno prevladavanje konflikta uz pomoć razmjene argumenata predstavlja jezgru demokracije. Ova se vještina može uvježbavati uz pomoć debate...

bullet

Grupna slagalica: Grupna slagalica je jedna vrsta rada u grupama, prilikom koje učenik postaje nastavnik...

bullet

Planske i igre raspodjele uloga: Simulacije mogu biti vrlo djelotvorno sredstvo za prenošenje održivog znanja. Osim toga, tijekom simulacija stječu se demokratske vještine...

bullet

Projekt: Metoda projekta reducira distancu između škole i "stvarnog života". Učenici uče samostalno planirati i stjecati vještine samostalnog djelovanja...

bullet

Becavta: Ova metoda koja je razvijena u Izraelu prihvaća jedan potpuno drukčiji, vrlo interesantan način učenja demokracije...

...
dalje do Osnovne cjeline 5: Demokracija u školi

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

TemeLjudska prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Stranke  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

     

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.