Osnovna cj. 3

na gore Osnovna cj. 2 Osnovna cj. 3 Osnovna cj. 4 Osnovna cj. 5

 

Predavanje
Razgovor
Analiza teksta


 

Metode

Osnovna cjelina 3: Osnovne metode u nastavi političkog obrazovanja

Osim didaktičkih načela (Osnovna cjelina 2), i metode se ubrajaju u najvažnije alate za planiranje nastave u području političkog obrazovanja. One su osnovni predmet zanimanja ovog tematskog kompleksa koji nadopunjava Tematski kompleks Politička didaktika. U tom tematskom kompleksu radi se o zadacima i ciljevima političkog obrazovanja, a ovdje će biti predstavljeni praktični alati uz pomoć kojih se odvija nastava političkog obrazovanja. 

Definicija: Metode su postupci koji bi trebali omogućavati da se nastavnik i učenik na određeni način bave nekom tematikom, postupci koji im dopuštaju da stječu nove spoznaje, uvide i vještine.

Sve metode imaju svoje prednosti i nedostatke. Nekima jedna metoda odlično leži, dok drugi ne mogu ni zamisliti da na taj način provedu nastavnu jedinicu. Postoje - a to je jako važno - različiti načini učenja. Zbog toga je od izuzetne važnosti da se u školi, ali i na seminarima, koristi više različitih metoda.

Važno - promjena metoda

Günther Gugel naveo je četiri razloga zašto bi trebalo tijekom seminara, ali i u školi na satu, mijenjati metode učenja: 

bullet

"Učenje će uspjeti samo onda ako se smjenjuju faze koncentracije i opuštanja. Upotreba različitih metoda može mnogo pridonijeti tome da se smjenjuju spomenute faze tijekom procesa učenja. 

bullet

Svi učenici se ne odnose prema temi na isti način. Različitost metoda može pridonijeti šarolikosti načina učenja.  

bullet

Jednoličnost i monotonija (na primjer kada nastavnik uvijek samo priča) umara učenike i smanjuje motivaciju. Upotreba nove metode sigurno bi pridonijela boljoj koncentraciji učenika.  

bullet

Ne bi trebalo da samo voditelj seminara, tj. nastavnik snosi odgovornost za tok seminara, već bi dio te odgovornosti trebalo da se prenese i na sudionike seminara, tj. učenike. Samo upotreba raznovrsnih metoda omogućuje stvarno sudjelovanje učenika u procesu nastave."

[Günther Gugel, Praxis politischer Bildungsarbeit. Methoden und Arbeitshilfen, Institut für Friedenspädagogik Tübingen, 4. Auflage 1996, S. 12]

Lista za provjeru primjene metoda

Metoda mora odgovarati sadržaju, ciljnoj grupi, situaciji o kojoj se uči i ciljevima učenja. Osim toga, od iznimne je važnosti da metoda odgovara učenicima, njihovu načinu rada, sklonostima i njihovim vještinama. Günther Gugel napravio je listu pitanja koja mogu biti od velike pomoći prilikom odabira metode koja će se koristiti u nastavi:

bullet

"Nadovezuju li se odabrani sadržaji i metode na predznanja učenika, mogu li se povezati s očekivanjima učenika?

bullet

Obraća li se prilikom odabira metode pažnja na sastav učenika/sudionika seminara?

bullet

Pridonosi li odabrana metoda tome da se probudi interes kod učenika i poveća njihova sposobnost učenja?

bullet

Unapređuju li odabrane metode samoinicijativu i procese učenja koje učenici moraju sami organizirati?

bullet

Omogućuju li odabrane metode samorefleksiju i samostalno djelovanje?

bullet

Unapređuju li odabrane metode višedimenzionalne načine sagledavanja problema?

bullet

Baziraju li se odabrane metode na dijalogu?

bullet

Baziraju li se odabrane metode na tome da se učenje mora odvijati "glavom, srcem i rukama"?

bullet

Omogućuju li odabrane metode stjecanje nove vještine kroz doživljeno? 

bullet

Slažu li se odabrane metode s otvorenošću procesa učenja? 

bullet

Pridonose li odabrane metode tome da se i kod učenika razvije vještina odabira i primjene različitih metoda?"

[Günther Gugel, Praxis politischer Bildungsarbeit. Methoden und Arbeitshilfen, Institut für Friedenspädagogik Tübingen, 4. Auflage 1996, S. 13]

Komunikacija

Osnovna pretpostavka za uspješan proces učenja i poučavanja je uspješna komunikacija. S ovim veoma bitnim aspketom, pravilima komunikacije, utjecajem govora tijela i sličnim bavili smo se u sklopu Tematskog kompleksa Pedagogija mira, jer je uspješna komunikacija kao ključ konstruktivnog prevladavanja konflikta jedno od težišta ovog tematskog kompleksa (... do Tematskog kompleksa Pedagogija mira).

Osnovne metode specijalizirane za nastavu političkog obrazovanja

U sklopu ovog Tematskog kompleksa ne možemo predstaviti cijelo mnoštvo postojećih  metoda. Ograničit ćemo se na važne, odnosno metode koje se često prakticiraju u nastavi. Ova Osnovna cjelina posvećena je osnovnim metodama, a pod tim podrazumijevamo postupke i načine rada koji su sastavni dio svakog seminara ili nastavnog sata:  

bullet

Predavanje (predavanje nastavnika, vizualizacija)

bullet

Razgovor na nastavi

bullet Analiza teksta

U sljedećoj, Osnovnoj cjelini 4 riječ je o metodama specijaliziranim za nastavu političkog obrazovanja. To su metode koje, osim znanja, prenose i vještine djelovanja i time pomažu ostvarivanje krajnjeg cilja političkog obrazovanja - punoljetan, politički aktivan građanin. 
 

... dalje do Osnovne cjeline 4: Metode specijalizirane za nastavu političkog obrazovanja

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

TemeLjudska prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Stranke  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

     

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.