Osnovna cj. 1

na gore Osnovna cj. 1 Sadržaj Pregled

 

Osnovna cj. 2
Osnovna cj. 3
Osnovna cj. 4
Osnovna cj. 5


 

Metode

Pregled sekvenci Osnovnih cjelina

Osnovna cjelina 1: Uvod

Osnovna cjelina 2: Didaktička načela u nastavi političkog obrazovanja

Osnovna cjelina 3: Osnovne metode u nastavi političkog obrazovanja

Osnovna cjelina 4: Metode specijalizirane za nastavu političkog obrazovanja

Osnovna cjelina 5: Demokracija u školi


Osnovna cjelina 1: Uvod


Zadatak političke didaktike je da ponudi znanstveno osnovane odgovore na pitanja što, kako, zašto i zbog čega u sklopu nastave političkog obrazovanja:

bullet

Što bi trebalo naučiti kroz Odabir teme i strukturiranje

bullet

Zašto i zbog čega bi nešto trebalo naučiti: Pedagoške namjere i njihovo objašnjenje 

bullet

Kako bi trebalo učiti: Metode, mediji, mjesto učenja, situacija u kojoj se uči

Tematski kompleks koji je pred vama posvećen je, prije svega, pitanju "kako" i predstavlja najvažnije metode koje se koriste u nastavi političkog obrazovanja. U sklopu Tematskog kompleksa Politička didaktika možete pronaći više informacija o druga dva osnovna pitanja - o zadacima i ciljevima političkog obrazovanja."Tools (alati)" za nastavu političkog obrazovanja

Wolfgang Sander pod pojmom "Tools" podrazumijeva "alate za planiranje, realiziranje i refleksiju učenja". On pravi razliku između pojedinačnih alata, koje ćemo predstaviti ovdje. U ostalim dijelovima tematskog kompleksa bit će više riječi o pojedinačnim alatima u nastavi političkog obrazovanja.  

Didaktička načela: Ona nam pomažu pri odabiru i strukturiranju onoga što bi se trebalo obrađivati u nastavi ili na seminaru. Samim tim nam i daju mogućnost da učimo i poučavamo druge  vrlo kompleksnom i teškom području - politici. Zbog toga su didaktički načela veoma važan element prilikom planiranja i provođenja nastave iz područja političkog obrazovanja. Osnovna cjelina 2 bavi se važnim didaktičkim načelima.

Metode: One su neposredan alat za nastavnika tijekom nastave ili seminara. One nam otvaraju različite puteve učenja "definirajući korake, tijek i pravila za susretanje učenika ili sudionika seminara s predmetom učenja". Osnovne metode kao što su predavanje, analiza teksta i razgovor na nastavi obrađuje Osnovna cjelina 3, a Osnovna cjelina 4 predstavlja metode specifične za nastavu iz područja političkog obrazovanja, kao što su grupne slagalice, debate, simulacije, planske igre i projekti.

Mediji: Kad govorimo o medijima, govorimo o alatima "koji se uzimaju za radna pomagala, nositelje informacija i bivaju odabrani na temelju didaktičkih načela kako bi olakšali usvajanje znanja". Ono što je ovdje važno napomenuti je da je riječ o medijima "oko kojih se vodi politička diskusija (novine, televizijski izvještaji, stručne knjige, internet stranice). 

Osim toga, mediji, a posebno oni digitalni, otvaraju mnogobrojne mogućnosti za pravljenje određenih proizvoda koji se mogu upotrebljavati za učenje, npr. izložbe, tekstualna ili fotografska dokumentacija, web-stranice, digitalne videosnimke i sl. Mediji, dakle, u nastavi političkog obrazovanja imaju više različitih uloga. S tim u vezi se u nastavi političkog obrazovanja posebno mjesto mora posvetiti i konačnom ishodu nastave i stjecanju određenih sposobnosti kroz nastavu političkog obrazovanja kao što su  osposobljavanje za stručno pretraživanje interneta i sposobnost procjenjivanja informacije koja se pojavljuje u medijima.

Evaluacija: Kao četvrtu alatku Wolfgang Sander navodi "kriterije za promatranje, analiziranje i evaluaciju procesa učenja". Nakon što je ovo područje dugo bilo zanemarivano, sada se otvaraju nove mogućnosti i imperativi evaluacije procesa nastave. Naravno, postavlja se pitanje na koji se način može i je li to uopće moguće evaluirati uspješnost ostvarivanja cilja nastave političkog obrazovanja - a to je osposobljavanje politički aktivnog građanina.   

[Svi citati su preuzet iz: Wolfgang Sander, Theorie der politischen Bildung: Geschichte - didaktische Konzeptionen - aktuelle Tendenzen und Probleme; in: ders. (Hg.), Handbuch politische Bildung, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 476, Bonn 2005, S. 28-30]


 

... dalje do Osnovne cjeline 2: Didaktička načela političkog obrazovanja

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

TemeLjudska prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Stranke  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

     

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.