Osnovni kurs 4
Nach oben Osnovni kurs 2 Osnovni kurs 3 Osnovni kurs 4 Osnovni kurs 5

 

Debata
Grupna slagalica
Planska igra
Projekat
Betzavta


 

Metode

Osnovni kurs 4: Metode specijalizirane za nastavu iz oblasti političkog obrazovanja

Ono što je veoma važno prilikom odabira određene metode je odgovor na pitanje u kojoj mjeri ona doprinosi postizanju cilja političkog obrazovanja. Pogledajmo šta nam pokazuje dijagram.


Ciljevi političkog obrazovanja

Političko obrazovanje prenosi osnovno znanje o politici i pokušava da pobudi interes za politiku. Ovo predstavlja preduslov za ostvarivanje zahtjevnijih ciljeva, prije svega za sticanje vještine samostalnog analiziranja i oblikovanja mišljenja. Pored toga, u zadatke političkog obrazovanja ubraja se i sticanje i uvježbavanje vještina koje bi trebalo da posjeduje punoljetan, politički aktivan građanin u jednom demokratskom društvu (diskutovanje, korištenje medija, držanje govora itd.).  
 


Uvježbavaju se demokratske vještine ...

Za ovo su najvažnije metode specijalizirane za nastavu političkog obrazovanja, o kojima će biti riječi u okviru ovog Osnovnog kursa. Ove metode imaju tu prednost što odgovaraju i nadređenim ciljevima političkog obrazovanja. One ne prenose samo znanje na učenike i ne omogućavaju učenicima da samo shvate kompleksne sadržaje, već služe i za uvježbavanje demokratskih vještina.
 ... ali samo kao simulacija

Ono što se mora napomenuti je da se ove vještine uvijek uvježbavaju samo u okviru metoda koje podrazumijevaju "umjetno" nastalu ili zamišljenu situaciju. Onaj ko tokom debate na nastavnom času ili na seminaru zastupa određenu poziciju, uvijek to čini u vrlo specijaliziranom, ograničenom kontekstu. Metoda projekta može u određenoj mjeri da "smanji distancu" prema realnom životu, dok planska igra ili igra raspodjele uloga uvijek ostaje samo simulacije. Zbog toga je od izuzetne važnosti da se demokratija u školama ne uči samo uz pomoć različitih metoda, već i da se primijenjuje. Ovom dimenzijom bavi se Osnovni kurs 5.
 Problemi

Ono što se svakako mora napomenuti je da metode orijentirane u pravcu djelovanja o kojima će biti riječi u okviru ovog Osnovnog kursa bez sumnje imaju svojih prednosti. Naravno, nasuprot ovim prednostima stoje i neki problemi. Zajednički nazivnik za sve metode predstavljene ovdje je da zahtijevaju veliki angažman nastavnika tokom pripreme. Osim toga, zahtijevaju i hrabrost prilikom odlučivanja da se sprovedu, jer svaka planska igra ili debata mogu i da dožive neuspjeh. Sljedeći problem predstavljaju okvirni uslovi u kojima se radi (npr. nastavni plan i program). Često je veoma teško uskladiti planske igre ili igre raspodjele uloga sa nastavnim planom i programom. I na kraju moramo naglasiti da je za sprovođenje ovdje predstavljenih metoda potrebno mnogo vremena.  Na sljedećih nekoliko stranica predstavljane su metode:

bullet

Debata: Mirno prevazilaženje konflikta uz pomoć razmjene argumenata predstavlja jezgro demokratije. Ova vještina se može uvježbavati uz pomoć debate...

bullet

Grupna slagalica: Grupna slagalica je jedna vrsta rada u grupama, prilikom koje učenik postaje nastavnik...

bullet

Planske i igre raspodjele uloga: Simulacije mogu biti vrlo djelotvorno sredstvo za prenošenje održivog znanja. Pored toga tokom simulacija stiču se demokratske vještine...

bullet

Projekat: Metod projekta reducira distancu između škole i "stvarnog života". Učenici uče da samostalno planiraju i stiču vještine samostalnog djelovanja...

bullet

Betzavta: Ova metoda koja je razvijena u Izraelu prihvata jedan potpuno drugačiji, vrlo interesantan način učenja demokratiji...

...
dalje do Osnovnog kursa 5: Demokratija u školi

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.