Osnovni kurs 3
Nach oben Osnovni kurs 2 Osnovni kurs 3 Osnovni kurs 4 Osnovni kurs 5

 

Predavanje
Razgovor
Analiza teksta


 

Metode

Osnovni kurs 3: Osnovne metode u nastavi političkog obrazovanja

Pored didaktičkih principa (Osnovni kurs 2) i metode se ubrajaju u najvažnije alatke za planiranje nastave u oblasti političkog obrazovanja. One su osnovni predmet interesovanja ovog tematskog kompleksa koji nadopunjava Tematski kompleks Politička didaktika. U tom tematskom kompleksu radi se o zadacima i ciljevima političkog obrazovanja, a ovdje će biti predstavljeni praktični alati uz pomoć kojih se odvija nastava političkog obrazovanja. 

Definicija: Metode su postupci koji bi trebalo da omogućavaju da se nastavnik i učenik na određeni način bave nekom tematikom, postupci koji im dozvoljavaju da stiču nova saznanja, uvide i vještine.

Sve metode imaju svojih prednosti i nedostataka. Nekima jedna metoda odlično leži, dok drugi ne mogu ni zamisliti da na taj način sprovedu nastavnu jedinicu. Postoje - a to je jako važno - različiti načini učenja. Zbog toga je od izuzetne važnosti da se u školi, ali i na seminarima koristi više različitih metoda.

Važno - promjena metoda

Günther Gugel (Ginter Gugel) naveo je četiri razloga zašto bi trebalo da se tokom seminara, ali i u školi tokom časa mijenjaju metode učenja: 

bullet

"Učenje će uspjeti samo onda ako se smijenjuju faze koncentracije i opuštanja. Upotreba različitih metoda može mnogo doprinijeti tome da se smijenjuju spomenute faze tokom procesa učenja. 

bullet

Svi učenici se ne odnose prema temi na isti način. Različitost metoda može doprinijeti šarolikosti načina učenja.  

bullet

Jednoličnost i monotonost (na primjer kada nastavnik uvijek samo priča) umara učenike i smanjuje motivaciju. Upotreba nove metode bi sigurno doprinijela boljoj koncentraciji učenika.  

bullet

Ne bi trebalo da samo voditelj seminara, tj. nastavnik snosi odgovornost za tok seminara, već bi dio te odgovornosti trebalo da se prenese i na učesnike seminara tj. učenike. Samo upotreba raznovrsnih metoda omogućava stvarno učešće učenika u procesu nastave."

[Günther Gugel, Praxis politischer Bildungsarbeit. Methoden und Arbeitshilfen, Institut für Friedenspädagogik Tübingen, 4. Auflage 1996, S. 12]

Lista za provjeru primjene metoda

Metoda mora odgovarati sadržaju, ciljnoj grupi, situaciji o kojoj se uči i ciljevima učenja. Pored toga, od izuzetne je važnosti da metoda odgovara učenicima, njihovom načinu rada, sklonostima i njihovim vještinama. Günther Gugel napravio je listu pitanja koja mogu biti od velike pomoći prilikom odabira metode koja će se koristiti u nastavi:

bullet

"Da li se odabrani sadržaji i metode nadovezuju na predznanja učenika, da li se mogu povezati sa očekivanjima učenika?

bullet

Da li se prilikom odabira metode obraća pažnja na sastav učenika/sudionika seminara?

bullet

Da li odabrana metoda doprinosi tome da se probudi interes kod učenika i poveća njihova sposobnost učenja?

bullet

Da li odabrane metode unapređuju samoinicijativu i procese učenja koje učenici moraju sami organizirati?

bullet

Da li odabrane metode omogućavaju samorefleksiju i samostalno djelovanje?

bullet

Da li odabrane metode unapređuju višedimenzionalne načine sagledavanja problema?

bullet

Da li se odabrane metode baziraju na dijalogu?

bullet

Da li se odabrane metode baziraju na tome da se učenje mora odvijati "glavom, srcem i rukama"?

bullet

Da li odabrane metode omogućavaju sticanje nove vještine kroz doživljeno? 

bullet

Da li se odabrane metode slažu sa otvorenošću procesa učenja? 

bullet

Da li odabrane metode doprinose tome da se i kod učenika razvije vještina odabira i primjene različitih metoda?"

[Günther Gugel, Praxis politischer Bildungsarbeit. Methoden und Arbeitshilfen, Institut für Friedenspädagogik Tübingen, 4. Auflage 1996, S. 13]

Komunikacija

Osnovna pretpostavka za uspješan proces učenja i podučavanja je uspješna komunikacija. Sa ovim veoma bitnim aspketom, pravilima komunikacije, uticajem govora tijela i sličnim bavili smo se u okviru Tematskog kompleksa Pedagogija mira, jer je uspješna komunikacija kao ključ konstruktivnog prevazilaženja konflikta jedno od težišta ovog tematskog kompleksa (... do Tematskog kompleksa Pedagogija mira).

Osnovne i metode specijalizirane za nastavu iz oblasti političkog obrazovanja

U okviru ovog Tematskog kompleksa ne možemo predstaviti cijelo mnoštvo postojećih  metoda. Ograničićemo se na važne odnosno metode koje se često praktikuju u nastavi. Ovaj Osnovni kurs posvećen je osnovnim metodama, a pod tim podrazumijevamo postupke i načine rada koji su sastavni dio svakog seminara ili nastavnog časa:  

bullet

Predavanje (predavanje nastavnika, vizualizacija)

bullet

Razgovor na nastavi

bullet Analiza teksta

U sljedećem, Osnovnom kursu 4 riječ je o metodama specijaliziranim za nastavu političkog obrazovanja. To su metode koje pored znanja prenose i vještine djelovanja i time pomažu ostvarivanju krajnjeg cilja političkog obrazovanja - punoljetan, politički aktivan građanin. 
 

... dalje do Osnovnog kursa 4: Metode specijalizirane za nastavu političkog obrazovanja

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.