Osnovni kurs 1
Nach oben Osnovni kurs 1 Sadržaj Pregled

 

Osnovni kurs 2
Osnovni kurs 3
Osnovni kurs 4
Osnovni kurs 5


 

Metode

Pregled sekvenci Osnovnih kurseva

Osnovni kurs 1: Uvod

Osnovni kurs 2: Didaktički principi u nastavi političkog obrazovanja

Osnovni kurs 3: Osnovne metode u nastavi političkog obrazovanja

Osnovni kurs 4: Metode specijalizirane za nastavu političkog obrazovanja

Osnovni kurs 5: Demokratija u školi


Osnovni kurs 1: Uvod


Zadatak političke didaktike je da ponudi naučno osnovane odgovore na pitanja šta, kako, zašto i zbog čega u okviru nastave političkog obrazovana:

bullet

Šta bi trebalo da se nauči: Odabir teme i strukturiranje

bullet

Zašto i zbog čega bi nešto trebalo da se nauči: Pedagoške namjere i objašnjenje istih

bullet

Kako bi trebalo da se uči: Metode, mediji, mjesto učenja, situacija u kojoj se uči

Tematski kompleks koji je pred Vama posvećen je, prije svega, pitanju "kako" i predstavlja najvažnije metode koje se koriste u nastavi političkog obrazovanja. U okviru Tematskog kompleksa Politička didaktika možete pronaći više informacija o druga dva osnovna pitanja - o zadacima i ciljevima političkog obrazovanja."Tools (alati)" za nastavu političkog obrazovanja

Wolfgang Sander (Volfgang Zander) pod pojmom "Tools" podrazumijeva "alate za planiranje, realiziranje i refleksiju učenja". On pravi razliku između pojedinačnih alata, koje ćemo predstaviti ovdje. U ostalim dijelovima tematskog kompleksa biće više riječi o pojedinačnim alatima u nastavi političkog obrazovanja.  

Didaktički principi: Oni nam pomažu pri odabiru i strukturiranju onoga što bi trebalo da se obrađuje u nastavi ili na seminaru. Samim nam tim i daju mogućnost da učimo i podučavamo druge  vrlo kompleksnoj i teškoj oblasti - politici. Zbog toga su didaktički principi veoma važan element prilikom planiranja i sprovođenja nastave iz oblasti političkog obrazovanja. Osnovni kurs 2 bavi se važnim didaktičkim principima.

Metode: One su neposredan alat za nastavnika tokom nastave ili seminara. One nam otvaraju različite puteve učenja "definišući korake, tok i pravila za susretanje učenika ili sudionika seminara sa predmetom učenja". Osnovne metode kao što su predavanje, analiza teksta i razgovor na nastavi obrađuje Osnovni kurs 3, a Osnovni kurs 4 predstavlja metode specifične za nastavu iz oblasti političkog obrazovanja, kao što su grupne slagalice, debate, simulacije, planske igre i projekti.

Mediji: Kad govorimo o medijima govorimo o alatima "koji se uzimaju za radna pomagala, nosioce informacija i bivaju odabrani na osnovu didaktičkih principa kako bi olakšali usvajanje znanja". Ono što je ovdje važno napomenuti je da se radi o medijima "oko kojih se vodi politička diskusija (štampa, televizijski izvještaji, stručne knjige, internet stranice). 

Pored toga, mediji, a posebno oni digitalni otvaraju mnogobrojne mogućnosti za pravljenje određenih proizvoda koji se mogu upotrebljavati za učenje, npr. izložbe, tekstualna ili fotografska dokumentacija, web-stranice, digitalni video snimci i sl." Mediji, dakle, u nastavi političkog obrazovanja imaju više različitih uloga. S tim u vezi se u nastavi političkog obrazovanja posebno mjesto mora posvetiti i konačnom ishodu nastave i sticanju određenih sposobnosti kroz nastavu političkog obrazovanja kao što su  osposobljavanje za stručno pretraživanje interneta i sposobnost procijenjivanja informacije koja se pojavljuje u medijima.

Evaluacija: Kao četvrtu alatku Wolfgang Sander navodi "kriterije za posmatranje, analiziranje i evaluaciju procesa učenja". Nakon što je ova oblast dugo bila zanemarivana, sada se otvaraju nove mogućnosti i imperativi evaluacije procesa nastave. Naravno, postavlja se pitanje na koji način i da li se uopće može evaluirati uspješnost ostvarivanja cilja nastave političkog obrazovanja -a to je osposobljavanje politički aktivnog građanina.   

[Svi citati su preuzet iz: Wolfgang Sander, Theorie der politischen Bildung: Geschichte - didaktische Konzeptionen - aktuelle Tendenzen und Probleme; in: ders. (Hg.), Handbuch politische Bildung, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 476, Bonn 2005, S. 28-30]


 

... dalje do Osnovnog kursa 2: Didaktički principi političkog obrazovanja

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.