Pregled
na gore Osnovni kurs 1 Pregled Sadrzaj Glosar Linklista

 


 

Stranke

Grafički pregled

Ovdje ćete pronaći grafički pregled tematskog kompleksa Stranke. Klikom na pojedine elemente grafikona izravno ćete dospjeti do odgovarajućih stranica. Detaljan pregled sadržaja ovog tematskog kompleksa naći ćete na stranici Sadržaj.

[Početak stranice]

 


Teme
:   Ljudska Prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Partije  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

        

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.