Homepage

 

Ljudska prava
Uzori
Demokracija
Partije
Europa
Ujedinjeni narodi
Globalizacija
Održivi razvoj
Politicka didaktika
Pedagogija mira
Metode


 

Dobrodošli...

... na hrvatskom dijelu internacionalnog UNESCO servera obrazovanja D@dalos. Nudimo Vam informativne i nastavne materijale na području političke i mirovne edukacije.

Logo FES

>> Nastavni materijali za građansko obrazovanje <<

 

 

Za pet tematskih kompleksa koliko ih do sad imamo, nudimo sa svaki više od stotinu stranica informacijskog i nastavnog materijala:

1

Ljudska prava – Što znači izraz “Ljudska prava”? Kako su se razvila? Tko ih nadzire? Da li ih se ljudi pridržavaju?

2

Uzori – Predstavljamo ličnosti kao što su Mahatma Gandhi, Desmond Tutu ili Martin Luther King (Život, Citati, Pozadina, Linkovi i Materijali).

3

Demokracija – Što je demokracija? Kako se razvijala? Što pripada u demokratsku državu? Kako izgleda demokratsko društvo?

4

Partije – Koje vrste partija postoje? Kakve funkcije vrše? Kako izgledaju partijski sustavi? Kakve probleme ima partijska demokracija?

5

EuropaUpdate 01/2011 - Što je Europska unija i kako se razvila? Kako se donose odluke? Koji su aktualni problemi?

6

Politička didaktika - Što su osnove, zadaci i ciljevi političkog obrazovanja? Kako se može politička nastava efektivno planirati i pripremiti?

7

Pedagogija mira - Što podrazumijevamo pod pojmom "pedagogija mira"? Što znači mir? Čemu služi pedagodija mira? Što rade ljudi koji se bave pedagogijom mira? Pedagogija mira i fair-play.

8

Globalizacija - Što je globalizacija? Dimenzije globalizacije, Uzroci globalizacije, Posljedice globalizacije, Prijedlozi rješenja: Global Governance

9

Ujedinjeni narodi - Što su zadaci i koji su ciljevi Ujedinjenih naroda? Kako su se razvili Ujedinjeni narodi? Kako su strukturirani Ujedinjeni narodi? Kako izgleda sistem Ujedinjenih naroda? S kojim se problemima susreću Ujedinjeni narodi?

10

Održivi razvoj - Šta znači održivi razvoj? Kako djelovati u smjeru održivog razvoja? Kako funkcionira lokalna Agenda 21? Kako možemo zaštititi klimu? Koji problemi stoje na putu održivom razvoju?

11

Metode - Didaktička načela u nastavi političkog obrazovanja; osnovne metode u nastavi političkog obrazovanja; metode specijalizirane za nastavu političkog obrazovanja; demokracija u školi

Tematski kompleks "Uzori" dopunjava našu online-ponudu "Demokracija" i "Ljudska prava", time što daje konkretne primjere vezane za žive osobe.

[Početak stranice]


Teme
:   Ljudska Prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Partije  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

        

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.