Glosar
na gore Uvod Glosar Pregled Sadrzaj Lista linkova

 


 

Uzori

Glosar uz tematski kompleks Uzori

Pregled objašnjenih pojmova:

Ahimsa  

Arafat, Jasir

Ashram

Balfour-Deklaracija

Ben Gurion, David

Botha, Louis 

Buren(rat)

Carter, Jimmy

Dayan, Moshe

Dhoti 

Dijaspora

Porez od tri funte 

Dreyfus-Afera

zakoni o braku 

Gandhi, Indira 

General J. Chr. Smuts 

Gokhale

Gujarati 

Hagana

Harijan

Herzl, Theodor

Hinduizam

INC 

Indigo

Kastni sistem 

Kibbuz

Kissinger, Henry

Radnik po ugovoru

Likud-Blok

Mahatma 

Masakar u Amritsaru 

Montford-Reforme 

Nasser, Gamal Abd el-

Natal

Nehru

Oranje-Slobodna država

Paria 

Peres, Shimon

PLO

Zakon o registriranju 

Rowlett-Akti 

Ruskin, John 

Sadat, Anwar es-

Satiagraha

Schamir, Izhak

Scharon, Ariel

Sikh 

Sultanat 

Tolstoi

Transvaal

Weizman, Ezer

Zionizam

Zulu ustanak

[Početak stranice]

Ahimsa - respektiranje svega živog. Poštivanje svih živih bića. Gandhi je Ahimsu poredio sa kršćenskom ljubavi prema bližnjem svom, iako Ahimsa obuhvaca više od ljubavi samo prema bližnjem svom. Osim toga, Gandhi je iz principa Ahimse izveo da ljubav prema bližnjem svom znači i bez mržnje i osvete prihvatiti loše ponašanje ljudi prema tebi, obeshrabrivanje i udarce. Ovah princip Gandhi je našao i u Bibliji. Ako te netko ošamari po desnom obrazu, ponudi mu i drugi (vidi Gandhijeve citate)

Arafat, Jasir - arapski političar, rođen 1929. u Jerusalemu; osnivač i vođa palestinske tajne organizacije Al-Fatah, od 1969. Predsjednik PLO; od 1989. predsjednik države Palestina proklamirane 1988. godine od PLO-a; zajedno s Peres-om i Rabinom 1994. dobio je Nobelovu nagradu za mir; 1996. izabran je za predsjednika (Raďs) Autonomne Palestinske Države. 
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

Ashram - hinduistički: naselja u kojima su majstori organizirali predavanja učenicima.

Balfour-Deklaracija - Priznanje "nacionalne domovine" Židovima u Palestini od strane britanskog ministra inozemnih poslova Lorda Balfoura od 2.11.1917.; dano u suprotnosti podržavanja Arapa protiv Turaka. 
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

[Početak stranice]

Ben Gurion, David - izraelski političar (Mapai), rođen 1886. u Plońsku, Poljska, umro 1973. u Tel Avivu; u Palestini od 1906., 1915.–1917. isključen iz društva od strane Turaka; Suosnivač i vođa Histadrutha i Mapaija; 1935.–1948. Predsjednik Jewish Agency for Palestine; 1948.–1953. prvi premijer i ministar obrane, 1955.–1963. nanovo premijer. Nakon njegova istupanja iz Mapaija 1965. osnovao je novu stranku Rafi (1965.) i ostao do njihova ujedinjenja 1969. na strani Mapaija. Ben Gurion je 1970. odbio Knesset-mandat, da bi se posvetio svojim memoarima.  
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

Botha, Louis (1862.-1919.) - južnoafrički general i političar; od 1900. Botha je bio vrhovni zapovjednik Transvaal snaga u građanskom ratu. Od poraza 1902. on se zalagao za pomirenje sa Britancima. 1910. on je postao prvi premijer Južnoafričke Unije (vidi stranicu Povijest Južne Afrike).

[Početak stranice]

Buren(rat) - Praćenje bijelaca-doseljenika, koji su se od 1653. doseljavali u Južnu Afriku, prije svega Njemaca i Nizozemaca. Buri su se uvijek osjećali kao gospodari Južne Afrike. Između njih i Britanaca, koji su kasnije stigli u Južnu Afriku kao trgovci i također zahtijevali određene gospodarske povlastice, došlo je do građanskog rata od 1899. - 1902. Velika Britanija je zbog velikih prirodnih bogatstava htjela osvojiti države Bura Transvaal i Oranje-slobodnu državu. Britanci su pobijedili, ali su ubrzo nakon toga stavili države pod neku vrstu samouprave. Mnogi Buri su bili veleposjednici i pomagači apartheid - režima (vidi stranicu Povijest Južne Afrike).

Carter, James Earl (Jimmy) - američki političar (Demokratska stranka), rođen 1924. u Plainsu, Georgia, farmer, 1971.–1975. Guverner Georgije, 1977.–1981. 39. Predsjednik SAD-a. Jimmy Carter posredovao je u uspostavljanju mira između Egipra i Izraela i sa SSSR-om zaključio Sporazum SALT-II. 
[preuzeto iz:Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

Dayan, Moshe - izraelski oficir i političar, rođen 1915. u Kibbuzu Deganya, umro 1981. u Tel Avivu; do 1977. pripadao je socijaldemokratskim grupacijama (do 1964. Mapai, do 1968. Rafi, a nakon toga Radničkoj partiji), poslje nije bio član ni jedne stranke; jako rano postao je član židovskih obrambenih grupa u Palestini; 1953.–1958. Šef Generalštaba, 1959.–1964. ministar za poljoprivredu, 1967.–1974. ministar obrane, 1977.–1979. ministra vanjskih poslova; 1981. osnovao je partiju Telem.
[preuzeto iz:

[Početak stranice]

Dhoti - dio indijske odjeće; jednostavna marama, koja se nosi slično kao mala pregaca koja prekriva stražnjicu i genitalije. 

Dijaspora - (grčki, "rasipanje"), Područja u kojima religiozne manjine žive rasuto. 
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

Porez od tri funte - Mnogi Indi su u Južnu Afriku došli kao jeftina radna snaga. Samo prikazom ugovora o radu oni su mogli dobiti dozvolu za boravak. Ugovori su bivali ograničeni na nekoliko godina, tjekom kojih radnik nije imao gorovo nikakvih prava. Ako je htio dati otkaz morao je platiti neku vrstu ucjene od tri funte, što je bila suma koju si ni jedan radnik nije mogao priuštiti, s obzirom na to da su place bile mnogostruko niže. radnici su, dakle, bili samo nešto bolji robovi (vidi stranicu Povijest Južne Afrike).

Dreyfus-Afera - Alfred Dreyfus (1859.-1935.), jedan francuski casnik židovskog porijekla osuđen je 1894. po osnovu falsificiranih dokumenata zbog državne izdaje na doživotnu deportaciju. Pisac Emile Zola objavljivanjem spisa "J'accuse" (1898.), u kojem je oštro napao vladu pokrenuo je Dreyfus-Aferu, koja je dovela do velikih unutarnjo- političkih svađa i do oživljavanja antisemitizma. Po obnavljanju postupka Dreyfus je 1899. osuđen na deset godina zatvora, a potom pomilovan. 1906. potpuno je oslobođen i rehabilitiran. 
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

[Početak stranice]

Zakoni o braku - Zakoni o braku u Južnoj Africi uvedeni su 1913. godine. Po njima su samo kršćanski brakovi sklopljeni od strane južnoafričkog matičara bili ponovažni. Hinduistički ili islamski brakovi sklopljeni u Indiji više nisu bili priznati. Time su indijske žene izgubile svoj status. One su nadalje imale status ljubavnica ljubavnica, što je prouzrocilo probleme pri ulasku u zemlju i dobivanju dozvole boravka, jer su žene mogle dobiti dozvolu ostanka samo ako su bile supružnice. Osim toga uvođenjem zakona o braku one su u svojim očima gubile i svoju čast. I djeca iz ovih brakova izgubila su svoj dotadašnji status. Posljedica toga bila je da su ona smatrana izvanbračnom djecom, čime više nisu mogla biti nasljednici svoga oca (vidi stranicu Historija Južne Afrike).

Gandhi, Indira (1917.-1984.) - Kčerka i bliska saradnica Nehrua. Angažirala se kao političarka i od 1964. do 1966. bila Ministraica za informiranje, 1966.-77. i od 1980. do svoje smrti Premijer Indije (vidi stranicu Historija Indije).

General Jan Christian Smuts - savjetnik predsjednika burske republike Transvaal, Paula Krügera. U toku Burskog rata on je bio glavni zapovjednik Bura. kasnije je više puta bio Predsjednik južnoafričke Unije (vidi stranicu Povijest Južne Afrike).

[Početak stranice]

Gokhale, Krishna Gopal - Član Indijskog Nacionalnog Kongresa osnovanog 1885. godine. Bio je jedan od najvažnijih političkih vođa u Indiji u borbi za slobodu i Gandhijev prijatelj (vidi stranicu Gandhijev život).

Gujarati - jezik, odnosno dijalekt koji se govori u kneževini Gujarat, gdje je Gandhi rođen i odrastao.  

Hagana – (hebrejski, "zaštita"), tajna vojna zionistička organizacija osnovana u Palestini 1920. godine, koja je trebala štititi Židove od arapskih napada. Hagana je bila podređena Histadrutu, ali je surađivala i sa palestinskim Židovima, koji nisu pripadali ovoj radničkoj organizaciji, te je tako postala preteča izraelske vojske. Od britanskih mandatata Hagana je dijelom bila trpljena, a dijelom progonjena. 
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

[Početak stranice]

Harijan - vidi Paria

Herzl, Theodor - austrijski pisac i zionist, rođen 1860. u Budimpešti, umro 1904. u Edlachu, Niederösterreich (njegovi ostaci prenešeni su 1949. u Jerusalem); Pariški korespodent bečkih novina "Neue Freie Presse" od 1891. do 1896. Pod utiskom Dreyfus-procesa počeo se zalagati za osnivanje židovske države i do je smjernice za osnivanje političkog zionizma. 1897. sazvao je prvi Kongres zionista u Baselu.
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

Hinduizam - Religija kojoj pripada preko 650 miliona ljudi prije svega u Indiji. Hinduizam se razvio otprilike u vremenu od 100 godine prije Krista do 1000 godine nakon Krista iz mnoštva sekti kasno-vedskih religija. Ne postoji neko dogmatsko učenje. Još i danas hinduizam se dijeli u mnogo sekti. Ipak, sve sekte imaju nešto zajedničko. Svi Hindusi vjeruju u ponovno rođenje čovjeka. U osnovi po ovom vjerovanju svaki čovjek može biti rođen kao bilo koje drugo živo biće. Cilj svega je dobrim životom izbjeći stalno ponavljanje kruga rađanja. Pošto hindusi vjeruju da se čovjek može ponovno roditi u bilo kojem drugom živom biću, oni se prema svim živim bićima odnose sa poštovanjem - po principima  Ahimsa. Stoga su svi Hindusi koji zaista upražnjavaju tu religuju vegetarijanci. Tako i  Kastni sistem potiče iz hinduizma. Kasta je određena rođenjem i ne može se promijeniti u toku životnog vijeka. 

[Početak stranice]

Indigo/Indigo- plava - Indigo je jedan od najstarijih i prije je bio jedan od najvažnijih materijala za bojenje. Dobiva se od Indigo-grma.

INC (Indijski Nacionalni Kongres) - INC je osnovan 1885. godine kao zastupništvo indijskog stanovništva u području zauzetom od Britanaca. Poslje 1920. godine pod vođstvom Gandhija INC je prerastao u masovnu partiju, koja je od postizanja nezavisnosti Indfije bila zastupljena u gotovo svim vladama (vidi stranicu Povijest Indije).

Kastni sistem - Kastni sistem potiče iz religije Hinduizma i dijeli stanovništvo u četiri klase: Brahmani/sveštenici, Kshatrigas/ratnici, Vaishiy/seljaci i Shudras/sluge. Od države do države ove klase su različito podijeljenje u preko 1000 kasti. Kastnu pripadnost nemaju Paria ili Harijan/nedodirljivi (što je suprotnost Arianima - plemićima), koji su izuzeti iz ovakvog poretka. Niže kaste i oni koji ne pripadaju niti jednoj kasti još uvijek nisu prihvaćeni od društva i žive uglevnom u velikom siromaštvu. 

[Početak stranice]

Kibbuz – (množina: Kibbuzim; hebrejski, "skupina") zajedničko naselje u Izrelu; udruženje utemeljeno po osnovu slobodne volje sa zajedničkom imovinom, zajedničkom produkcijom i radom, kao i sa zajedničkim ustanovama konzumenata i zajedničkim vođenjem života; bez privatnog posjeda i privatne privredne djelatnosti. Kibbuz se brine o stanu, prehrani, odjeći, brine o djeci kao i o svim ostalim uslugama i privatnim potrebama. Bitna razlika između ovakvog udruženja i kolektivnih formi života u komunističkim zemljama je apsolutna sloboda odlučivanja o pristupanju ili istupanju iz ovakve zajednice. Prvi Kibbuz bio je Deganya (1909.). danas postoji oko 250 Kibbuzim sa preko 110.000 stanovnika. Kibbuzim uglavnom žive od poljoprivrednih aktivnosti u privrednim (siromašno tlo) i političkim graničnim situacijama (sela iz kojih se planira odbrana). Mnogi se bave i industrijom ili stranim saobraćajem. 
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

radnik po ugovoru - Mnogi Indijci došli su u Južnu Afriku kao jeftina radna snaga. Diskriminirali su ih Buri ili Britanci. Dok su trgovci zahvaljujući svom bogatstvu mogli voditi relativno ugodan život, radnici po ugovoru živjeli su u gotovo nepodnošljivim uslovima. sa ugovorom o radu oni su dobivali damo dozvolu boravka. Ugovori su bili ograničeni na nekoliko godina, u toku kojih radnik nije imao gotovo nikakvih prava. Ako su htjeli dati otkaz, radnici su morali platiti porez od tri funte, što je bila suma koju nitko od njih nije mogao sakupiti, s obzirom da su im place bile mnogostruko niže. Oni su uglavnom radili u jamama i živjeli u getoima, koji su bili tako nehigijenski da je u njima često harala kuga. Njihov položaj je bio jedva nešto bolji od položaja robova.  

[Početak stranice]

Kissinger, Henry - američki političar njemačkog podrijetla, rođen 1923. u Fürthu, u SAD-u od 1938.; profesor političkih nauka na Harvardu. Kissinger je mnogim američkim vladama postavljao pitanje o strategiji razoružanja; 1969.–1975. bio je savjetnik predsjednika Nixona za sigurnost, 1973.–1977. Ministar inostranih poslova; imeđu ostalim on je vodio pregovore o približavanju Kini, o uvjetima Vijetnamskog i rata u Nahou. 1973. on je zajedno sa Le Duc Thoom dobio Nobelovu nagradu za mir. 
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

Likud-Block - izraelska partijska grupa osnovana 1973. godine, koja se uglavnom sastojala od Gachal i tri manje desničarske partije. Likud-Block ima zajedničku kandidatsku listu, zajdenički program i u Knessetu čini jednu frakciju.
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

[Početak stranice]

Mahatma"velika duša"; ime je kao dodatno, počasno ime Gandhiju dao indijski narod.

Masakar u Amritsaru - Amritsar je grad u državi Punjab blizu pakistanske granice.  1919. godine na jednom trgu u Amritsaru okupile su se hiljede Indijaca radi mirnih demonstracija. Britanska armija je zatvorila sve prilaze ka ovom trgu i nasumice je pucala po masi. Bilo je mnogo mrtvih i povrijeđenih. General koji je zapovjedao britanskom armijom u toku jednog ispitivanja priznao je da je njegov cilj bio, pobiti sve Indijce. On nije bio kažnjen, nego je po preporuci istraživačke komisije otpušten iz službe. Ovaj masakar izazvao je veliko ogorčenje u cijeloj Indiji.  

[Početak stranice]

Montford-Reforme - Ovim reformama Indijcima je 1918. godine u provincijama trebala biti priznata djelomična odgovornost u vladi. Pošto se razvlačilo sa provedbom reformi došlo je do nemira (vidi stranicu Povijest Indije).

Nasser, Gamal Abd el - egipatski oficir i političar, rođen 1918. godine u Beni Mor, Asyut, umro 1970. u Kairu; suorganizator nacionalističkog tajnog saveza Slobodni oficiri. Poslije ukidanja Komiteta Slobodnih oficira od strane države 1952. godine on je postao član Revolucionarnog vijeća, a u junu 1953. godine zamjenik premijera. U novembru 1954. godine on je sa vlasti svrgao generala  A. M. Nagib i preuzeo funkciju državnog predsjednika; 1956. godine on je stavio Sueski kanal pod državnu kontrolu i time riješio Suecku krizu. Kao priznati vođa panarabizma bio je izuzetna ličnost Trećeg svijeta. nakon poraza u Šestodnevnom ratu u junu 1967. godine, preuzeo je funkcije Premijera i Generalnog sekretara državne partije Arapske socijalističke unije (ASU). 
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

[Početak stranice]

Natal - Provincija na istoku Južne Afrike, koja je do 1910. bila britanska kraljevska kolonija. Durban leži u provinciji Natal.

Nehru, Jawaharlal (1889.-1964.) - blizak prijatelj, učenik i Gandhijev suborac. Od  1929.-1936. bio je predsjednik INC-a i 1947.-1964. prvi Premijer Indije (vidi stranicu Povijest Indije).

Oranje-slobodna država - Južnoafrička provincija, 1853. godine osnovana je kao "Druga Republika Bura".

[Početak stranice]

Paria - Paria su oni koji ne pripadaju niti jednoj kasti ili nedodirljivi. Oni čine najniži stalež u indijskom društvu. Mnoge oblasti jevnog života njima su i ostaju uskraćene. Tako npr. oni iz seoskih bunara nisu smjeli crpiti vodu, jer se ostatak stanovništva plašio da će na taj način i oni sami postati nečisti. Gandhi se zalagao za one koji nisu pripadali niti jednoj kasti i nazivao ih je Božjom djecom. 

Peres, Shimon - izraelski političar (Radnička partija), rođen 1923. u Woloschin, Bjelorusija; od 1934. u Palestini, 1969.–1974. u različitim ministarskim službama, 1974.–1977. ministar odbrane, 1977.–1992. i 1995. predsjedavajući Radničke partije, 1984.–1986. i 1995./96. premijer, 1986.–1988. i 1992.–1995. ministar inozemnih poslova, 1988.–1990. ministar financija; 1994. godine zajedno sa J. Arafatom i I. Rabinom dobio je Nobelovu nagradu za mir.
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

[Početak stranice]

PLO - Skraćenica za naziv na engleskom Palestine Liberation Organization, "Organizacija za oslobođenje Palestine", organizacija osnovana 1964. godine koja teži uređenju nezavisne arapske države na tlu bivšeg britanskog mandatnog područja u palesini te samu sebe vidi kao legitimnu zastupnicu interesa palestinskog naroda. Program  PLO-a, "Palestinski nacionalni sporazum" iz 1968. godine označio je Balfour-Deklaraciju i Mandat nad palestinom kao "ništavne", podjelu palestine 1947. i stvaranje države Izrael kao "potpuno ilegalne", a borbu oružjem kao "jedini put ka oslobođenju Palestine". Time je kao cilj PLO-a jasno definisano ukidanje Izraela.
PLO je slab savez mnogobrojnih grupa najrazličitije orjentacije. Najjača grupa, Al Fatah, ograničava se na postizanje nacionalne nezavisnosti kao svog cilja, dok ostale grupe npr. Narodni front za oslobođenje Palestine (PFLP) i Demokratski narodni front za oslobođenje Palestine (PDFLP) istovremeno proklamiraju socijalno-revolucionarne ciljeve. Centralno vođstvo PLO-a mnogobrojnim grupama predstavlja samo vrlo ograničen autoritet. Pojedini aktivni članovi, koji se regrutiraju uglavnom iz izbjegličkih kampova, nazivaju sami sebe Fedayin ("spremni na žrtvovanje"). Pod vođstvom A. Schukeirya (1964.–1969.) i Y. Hammouda (1967.–1969.) PLO je zapravo bio samo oruđe u rukama egipatske politike.  1969. godine J. Arafat, vođa Al Fataha, preuzeo je i mjesto Predsjedavajućeg Izvršnog komiteta. Od tada je PLO dobila izvjesnu samostalnost u odnosu na arapske države. Arapske države su PLO priznale 1974. godine na Konferenciji u  Rabatu kao jedinu zastupnicu Palestinaca. Više arapskih država financijski podržava PLO.  
PLO-u nije uspjelo da 1967. godine spriječi namjeravanu "narodnu, oružanu revoluciju" na područja zauzeta od strane Izraela. Ona (PLO) nije željela provoditi nikakve oružane akcije protiv Izraela. Aktivnosti u tijeku revolucije ograničavele su se na povremene terorističke udare, često protiv civila, te na akcije u inostranstvu protiv onih koji uopće nisu bili umješani u sukob (otmice aviona, uzimanje talaca). Ovakve akcije kasnije su od samog rukovosdtva PLo-a odbačene. 1974. godine PLO je dobio stratus posmatrača u UN-u.  
Najvažnija operativna oblast PLO-a najprije je bio Jordan. 1970./71. tamo je došlo do konflikta između PLO-a i vlade, koji je vodio do oružanih sukoba sličnih građanskom ratu, te završio protjerivanjem PLO-ovih borbenih saveza iz zemlje. Nakon toga PLO je svoje popdručje djelovanja pomjerio u Liban. Na jugu zemlje PLO si je napravila operacionu bazu koja je bila neovisna od libanske vlade i iz koje su planirane i poduzimane akcije protiv sjevera Izraela. U libanskom građanskom ratu 1975./76. PLO je poduzela akcije protiv kršćanske policije pri čemu je pretrpjela teške gubitke. 1982. godine Izrael je vojnim udarom  prouzročio povlačenje većih PLO-saveza do Bejruta. Centrala PLO-a premještena je u Tunis. U palestinskom ustanku (Intifada), koji je izbio 1987. godine u zauzetim područijma PLO nije igrala vodeću ulogu. Dijelovi vođstva PLO-a odustali su od maksimalnih napora. 1988. PLO je proklamirala neovisnu državu Palestinu čije granice nisu bile definirane. za Predsjednika ove države bio je izabran Arafat; istovremeno ova država je priznala Izraelu pravo na postojanje. 1993. godine na tajnim pregovorima PLO i Izrael su kao prvi korak u obimnim mirovnim propisima zaključili sporazum o povlačenju izraelskih trupa iz Jerichoa i Gaze i djelomičnu palestinsku autonomiju u ovim oblastima. Vođstvo PLO-a se obavezalo da će iz svog programa izbrisati sve članove koji na bilo koji način pozivaju protiv Izraela. Grupe Palestinaca borile su se protiv politike razumjevanja. Od 1994. godine uvedena je ograničena palestinska samouptava istovremeno sa povlačenjem izraelskih trupa, najprije u Gazi i Jerichou, a kasinije i u drugim gradovima. 1996. godine održali su ser izbori za Autonomno vijeće, koji su ojačali Arafatov pravac; on sam izabran je za Predsjednika Vijeća.
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

[Početak stranice]

zakon o registriranju - 1907. godine u Južnoj Africi uveden je Zakon o registriranju. Po njemu se svaki Indijac morao registrirati otiskom prsta u registru osobnih značajki. nakon toga on bi dobivao prijavnicu boravka koju je uvijek morao nositi sa sobom. U suprotnom prijetilo mu je protjerivanje u Indiju. (vidi stranicu Povijest Indije).

Rowlett-Akti ili Rowlett bill - To je zakon nazvan po svom izumitelju sucu Rowlettu; bio je primjenjivan u dijelovima Indije i po njemu bi neko npr. ako postoji sumnja da je počinio političko krivično djelo mogao biti osuđen po kratskom postupku, tjk. bez sudskog procesa. Tako više nisu postojali pravedni i fer sudski procesi, niti pravna država.

[Početak stranice]

Ruskin, John (1819.-1900.) - britanski pisac, kritičar umjetnosti i socijalni filozof. Njegova knjiga "Unto this Last" ostavila je veliki utisak na Gandhija jer je posebno naglašavala i podržavala njegove predstave o društvenom poretku kakvom je težio i kakvim se živjelo u selima i po principima Ashram. Ali iz ovih predstava potiču i akcije kao što je kampanja vretena. 

Sadat, Anwar es (1918.-1981.) - egipatski političar, oficir i suorganizator (pored G.A. Nasser i A. Amer) tajnog saveza Slobodnih oficira; od 1952. u višim državnim službama. Kao nasljednik Nassera on je 1970. godine postao državni Predsjednik. Sadat ublažio je diktatorski režim, vodio je Egipat u Oktobarskom ratu 1973. godine, riješio je zemlju čvrste veze sa Sovjetskim savezom i 1979. zaključio mir sa Izraelom. 1978. godine zajedno sa M. Beginom dobio je Nobelovu nagradu za mir. Sadat je pao kao žrtva atentata koji su organizirali protivnici njegove politike pomirenja sa Izraelom.   
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

[Početak stranice]

Satyagraha - Riječ Satyagraha je zaostavština Gandhija. On je bio mišljenja da gujaratski jezik (jezik kraja Gujarat, odakle Gandhi potječe) nema odgovarajući izraz za pasivni otpor, tj. njegovu metodu borbe, obzirom da je pasivni otpor predstavljao oružje slabih i bio povezan sa pojmom sile. Stoga je on u jednim novinama, Indian Opinion, raspisao konkurs da se njegovom pokretu da ime. Tako je pronađen pojam koji se sastojao od riječi Sat (istina) i Agraha (snaga). Pod pojmom Satyagraha Gandhi je podrazumjevao snagu koja se rađala iz traženja istine, iz ljubavi i nenasilja. ksinije se pod pojmom  Satyagraha podrazumjevao Gandhijev pokret koji se nanasilno borio za svoja prava. Gandhi je ovu formu otpora razvio i oprobao u Južnoj Africi, a kasnije ju je koristio i u Indiji. Najpoznatija Satyagraha-kampanja bio je Salz-marš 1930. godine (vidi stranicu citati Gandhija, Satyagraha i Salz-marš).

[Počatak stranice]

Schamir, Izhak - izraelski političar (Cherut), rođen 1914. u Ruzinoyu (Poljska); pravnik; u Palestini od 1935. godine; od 1937. godine član jevrejske tajne organizacije  (Irgun Zvai Leumi, potom Lechi); kasnije je bio aktivan u izraelskoj tajnoj službi; 1977.–1980. Predsjednik Kneseta; 1980.–1983. Ministar inostranih poslova; 1983./84. Premijer desničarske koalicije; 1984.–1986. Ministar inostranih poslova i Zamjenik premijera, 1986.–1992. ponovo Premijer.
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

Scharon, Ariel - izraelski oficir i političar (Likud), rođen 1928. kod Tel Aviva; u Oktobarskom ratu 1973. godine sa svojom trupom je prešao Suecki kanal; 1977.–1981. Ministar za poljoprivredu, 1981.–1983. Ministar odbrane, 1984.–1990. Ministar za trgovinu i industriju, 1990.–1992. Ministar za urbanizam; od 1996. Ministar za infrastrukturu i građevinarstvo.
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

[Početak stranice]

Sikh - Pripadnik indijske religiozne zajdenice, čija religija predstavlja sintezu između Hi i Islama. Pod vođstvom Gobid Singh (umro 1708.) Sikh je postala vojna zajednica, koja je u 18. vijeku bila izložena velikim progonima koji su završili ratom. Država članica Punjab stvorena je 1966. za Sikhe. U toku 1983./84. Sikhi su zahtijevali autonomiju za svoju državu. Došlo je do krvavih sukoba. 1984. godine Indira Gandhi je ubijena od jednog Sikha, što je povuklo niz osvetničkih djelovanja.  

Sultanat - Područje na kojem vlada jedan Sultan (arapski = vladavina, moć). Sultan je titula vladara, koja se od 11. vijeka koristi u islamskim zemljama. 

Tolstoj, Lew Nikolajewitsch (1828.-1910.) - poznati ruski pisac plemićkog porijekla. Bio je Kršćanin, društveni kritičar i zalagao se za nenasilje. Tolstoj se u svojoj starosti odrekao svog posjeda i porodice da bi život okončao u askezi. Njegova najpoznatija djela su "Rat i mir" i "Ana Karenjina". na Gandhija je on ostavio izuzetan utisak, svojoj "Tolstoi-Farm" dao je ime po njemu i jedno vrijeme su se dopisivali. Tolstojevo djelo koje je ostavilo najjači utisak na Gandhija je "Božije bogatstvo u tebi". 

[Početak stranice]

Transvaal -  samostalna Savezna republika osnovana 1884. spajanjem više manjih država Bura;  bogata prirodnim resursima kao što su dijamanti, zlato, platina i uran;L glavni grad ove Savezne republike bio je Pretoria.

Weizman, Ezer - Nećak C. Weizmanna, izraelski oficir i političar (do 1980. Cherut, kasnije Radnička partija), rođen 1924. u Tel Avivu; 1958.–1966. Šef oružanih zračnih snaga, 1966.–1969. Zamjenik šefa genaralštaba; 1969./70. Ministra za soabraćaj, 1977.–1980. Ministra odbrane, bitno je doprinio zaključenju izraelsko-egipatskog mira 1979. godine; 1988.–1990. Ministra za nauku; od 1993. državni Predsjednik.
[preuzeto iz: Bertelsmann Discovery Lexikon 1997.]

[Početak stranice]

Zionizam - nacionalno-jevrejski pokret na međunarodnoj osnovi, koji je težio rješavanju tzv. jevrejskog pitanja putem osnivanja odnosno ponovnog uređenja jevrejske države u Palestini. Zoinizam počiva na tri pretpostavke: 1. Jevreji su jedan naropd, a ne samo religijska zajednica; jevrejsko pirtanje je stoga necionalno pitanje. 2. Antisemitizam i progoni Jevreja koji su proistekli iz ovog antisemitizma i koji su opasni po život su stalna i svakodnevna opasnost za Jevreje.  3. Palästina ("zemlja Izrael") bila je i jeste domovina jevrejskog naroda.
Ideju izgrednje sopstvene jevrejske države i preseljenje u Palestinu zastupali su i podržavali između ostalih i Moses Heß ("Rim i Jerusalem" 1862.) i Leo Pinsker ("Autoemancipacija" 1882.). Od 1880-tih godina došlo je do velikih seoba. Organizirani politički zoinizam nesvjesno su ustanovili  Theodor Herzl sa svojim programskim spisom "Jevrejska država" (1896.) i sa prvim Kongresom Zoinista koji je on sazvao 1897. godine. Zoinistička organizacija osnovana na ovom Konresu kao svoj cilj proklamirala je stvaranje "javno i pravno osigurane domovine" za jevrejski narod u Palestini. 
Herzl je bezuspješno pokušavo pridobiti turskog Sultana, te evropske vladare i političare za planove zoinizma. Prije početka naseljavanja trebalo je osigurati političke garancije za jevrejsku domovinu i prava za jevrejski narod. Ovom "političko-diplomatskom zoinizmu" odmah se pridružio "praktični zoinizam", koji je uređivao naselja u Palestini, te time ostvario uspjehe (npr. osnivanje Tel Aviva 1909. godine kao jevrejskog grada). najvažniji predstavnik "praktičnog zoinizma" bio je Chaim Weizmann. On je u Prvom svjetskom ratu od Velike Britanije dobio Balfour-deklaraciju. sa ovom deklaracijom britanska vlada se obavezala da će podržavati ciljeve zoinizma u Palestini. Vrijednost ove deklaracije bila je sumnjiva, obrirom da je Velika Britanija istovremeno obećala zemlju Arapima, ipak ona je postala sastavnim dijelom Narodnog saveznog madata nad Palestinom koji je 1922. pripisan Velikoj Britaniji, i koji se odlučio na uređenje "jevrejske nacionalne domovine", te time predstavljao osnovu za dalju zoinističku djelatnost. 
U zoinizmu su se rano izgradile različite partije. "Pionirski zoinizam" koji je u velikoj mjeri potjecao od doseljenika iz Istočne Evrope bio je socijalistički obojen; jedan od njegovih najrtanijih predstavnika bio je David Ben-Gurion. Osim toga postojao je građansko-liberalni i religiozni pravac. U 1920-tim godinama Vladimir Jabotinsky osnovao je zoinistički revizionizam, koji je odbacivao politiku koju su zastupale pristalice Weizmanna, politiku suradnje sa Velikom Britanijom, odbacio je pojam "naseobina" i otvoreno težio hitnom osnivanju države. Iz ovih različitih grupacija, između kojih je postojalo mnoštvo nijansi, razlika i sličnosti (npr. po pitanju položaja Arapa) razvile su se današnje izraelske partije.   
Cilj zoinizma ostvaren je 1948. godine osnivanjem države Izrael, iako je postojanje jevrejske države još dugo ostalo pod prijetnjom. Zoinistička organizacija postoji i dalje. Ona svoj najvažniji zadatak danas vidi u povezivanju Jevreja iz cijelog svijeta sa Jevrejima u Izraelu, te u unapređenju ovih odnosa. 

[Početak stranice]

Zulu ustanak - 1906. godine u provinciji Natal došlo je do ustanka Zulua, koji je vodio do nasilnih sukoba sa Britancima. Indijci su bili angažirani na britanskoj strani kao sanitet. 

[Početak stranice]

 


Teme
:   Ljudska Prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Partije  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

        

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.