Sadrzaj
na gore Osnovna cj. 1 Pregled Sadrzaj Kronologija Lista linkova

 


 

Ljudska prava

Pregled sadržaja teme - ljudska prava
(sa proširenim temama i materijalima)

(Do pojedinih područja i stranica možete dospjeti izravno ako kliknete na neku od njih u sljedećem pregledu sadržaja; grafički pregled teme naći ćete na stranici Pregled)

Početna stranica

Pregledni dijagram teme - ljudska prava 

Kronologija teme ljudska prava

Lista linkova o temi - ljudska prava

Dio za učitelje: Tema - ljudska prava u školi

Savjeti: Ideje i sugestije za nastavu na temu  Ljudska prava

Osnovni pojam 1 (Što znači pojam ljudska prava?)

Osnovna cjelina  2 (Kako su se razvila ljudska prava?)

       Materijali uz Osnovnu cjelinu 2 (dijagrami i dokumenti)

Dijagram 1: Tri stupnja razvoja ljudskih prava

Dijagram 2: Povijest ljudskih prava

Dokument 1: Opća deklaracija o ljudskim pravima

Dokument 2: Virginia Bill of Rights

Dokument 3: Američka povelja nezavisnosti

Dokument 4: Povelja o ljudskim i građanskim pravima (Francuska revolucija)

Dokument 5: Internacionalni pakt o građanskim i političkim pravima

Dokument 6: Internacionalni pakt o privrednim, socijalnim i kulturnim pravima 

Dokument 7: Banjul - povelja o ljudskim pravima i pravima naroda (Afrika)

Dokument 8: Opća povelja o ljudskim pravima u islamu 

Dokument 9: Povelja iz Rija o okolišu i razvoju (Deklaracija iz Rija)

Dokument 10: Vienne Declaration and Programme of Action

Proširena tema uz Osnovnu cjelinu 2: Svjetski ethos

Dokument 1: Povelja o svjetskom ethosu

Dokument 2: Opća deklaracija o dužnostima čovjeka

Proširena tema uz Osnovnu cjelinu 2: Dostojanstvo čovjeka

Materijali o dostojanstvu čovjeka u različitim kulturama

Proširena tema uz Osnovnu cjelinu 2: Prirodno pravo

Dijagram Prirodno pravo

Osnovna cjelina 3 (Koja ljudska prava postoje?)

Dijagram uz Osnovnu cjelinu 3: Razlika između ljudskih  i osnovnih prava

Proširena tema uz Osnovnu cjelinu 3: Prava djeteta

Dijagram uz proširenu temu - prava djeteta: Djeca imaju prava

Linkovi o proširenoj temi - prava djeteta

Organizacija za pomoć djeci UNICEF

Izvještaji i novinski članci o proširenoj temi - prava djeteta

Dokumenti uz proširenu temu - prava djeteta

Dokument 1: Načela Povelje o pravima djeteta

Dokument 2: Konvencija o pravima djeteta

Dokument 3: Convention on the Rights of the Child (engleski tekst)

Dokument 4: UNICEF Summary of the Convention

Proširena tema uz Osnovnu cjelinu 3: Prava žena

Što su prava žena?

Primjeri kršenja prava žena

Kako su se razvila prava žena?

Osnovna cjelina 4 (Tko nadgleda ljudska prava?)

Osnovna cjelina 5 (Povrede ljudskih prava)

Proširena tema uz Osnovnu cjelinu 5: Apartheid u Južnoafričkoj Republici

Nastajanje i razvoj apartheida (dokumenti, itd...)

Sastavni dijelovi apartheid-režima (homelands, politički pritisci itd...)

Otpor i prevladavanje apartheida (Mandela)

Kronologija apartheida

Lista linkova uz temu: Apartheid

Materijali uz Osnovnu cjelinu 5: Amnesty, Ruanda,  Salvador, Guatemala


[Početak stranice]


Teme
:   Ljudska Prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Partije  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

        

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.