Osnovna cj. 1
na gore Osnovna cj. 1 Pregled Sadrzaj Kronologija Lista linkova

 

Osnovna cj. 2
Osnovna cj. 3
Osnovna cj. 4
Osnovna cj. 5
Za nastavnike


 

Ljudska prava

Pregled sekvenci osnovnih cjelina

Osnovna cjelina 1: Što znači pojam ljudska prava?

Osnovna cjelina 2: Kako su se razvila ljudska prava?

Osnovna cjelina 3: Koja ljudska prava postoje?

Osnovna cjelina 4: Tko nadgleda ljudska prava?

Osnovna cjelina 5: Povrede ljudskih prava

Osim toga, tematski kompleks Ljudska prava obuhvaća i didaktički dio za učitelje,  koji se bavi osnovnim pitanjima odgoja o ljudskim pravima (Dio za učitelje). Ovdje ćete, također, pronaći i konkretne ideje i sugestije za nastavu na temu - Ljudska prava u školi (Savjeti).

Što znači pojam ljudska prava?

"Svi ljudi rođeni su slobodni, s jednakim dostojanstvom i pravima" — tako počinje član 1 "Opće deklaracije o ljudskim pravima". To znači da svi mi od trenutka rođenja posjedujemo određena prava koja se nazivaju ljudskim pravima. Ljudska prava su zajamčena svakom čovjeku na temelju njegova postojanja kao čovjeka i ona su neotuđiva, što znači da ne mogu nikome biti oduzeta. Tekstovi koji slijede dvije su tipične definicije ljudskih prava, onakve kakve nalazimo u različitim leksikonima.

"Ljudskim pravima smatraju se zajamčena prava pojedinca na zaštitu od države, prava koja mu pripadaju na temelju njegova postojanja kao čovjeka, prava koja u svakom slučaju ostaju održiva i država ih ne može ograničavati. Oznaka “urođena” i “neotuđiva” prava potiče iz vremena borbe protiv apsolutizma.
(...) Jezgri ljudskih, odnosno osnovnih, prava pripadaju dostojanstvo čovjeka, pravo na razvoj ličnosti, jednakost pred zakonom i ravnopravnost, sloboda religije i rasuđivanja, sloboda mišljenja, sloboda tiska i informacija, sloboda učenja, sloboda okupljanja, sloboda ujedinjavanja, sloboda kretanja, sloboda izbora zanimanja i sloboda rada, nepovredivost stana, jamstvo privatnog vlasništva, jamstvo prava na nasljedstvo, pravo na azil i peticiju, kao i zakonska prava poput zaštite od neopravdanog hapšenja (...)."

[citat iz:  Wichard Woyke (izdavač), Mali rječnik međunarodne politike, Bonn 1994.]

"U političkom rječniku pojam 'ljudska prava' označava cjelokupnost prava na slobodu koja pojedinac može zahtijevati na temelju svog postojanja kao čovjeka i koja mu zajednica mora pravno jamčiti iz etičkih razloga. U tom smislu riječ je o ‘prirodnim’, ‘nedržavnim’, ‘urođenim’ ili ‘neotuđivim’ pravima, kroz čije se poštivanje i osiguranje legitimira jedna politička zajednica (...)."

[citat iz: Bertelsmann Discovery Lexikon]

OTKUD?

U sljedećim odlomcima želimo obraditi pitanje otkud dolazi ideja o ljudskim pravima i kako su se ona razvijala. Vidjet ćemo da je riječ o ideji o kojoj se govori već više od 2000 godina te da mnogi važni dokumenti, poput miljokaza, obilježavaju put ljudskih prava (Osnovna cjelina 2: Kako su se razvila ljudska prava?). Pritom nam se pruža mogućnost da pročitamo odlomke najvažnijih dokumenata. U sklopu proširene teme o Svjetskom ethosu i  pojmu ljudskog dostojanstva vidjet ćemo da ideja o ljudskim pravima nije svugdje bila prihvaćena. Univerzalnost ovih neotuđivih prava stalno se dovodi u pitanje. 

ŠTO?

Precizno ćemo sagledati prava koja ima svako od nas. Kako ona pojedinačno izgledaju? O čemu se zapravo govori kad se spominju ljudska prava? Ovdje se moramo upitati koja je razlika između ljudskih i osnovnih prava (Osnovna cjelina 3: Koja ljudska prava postoje?). U sklopu jedne iscrpne proširene teme bavit ćemo se pravima djeteta: Što su to prava djeteta i zašto su nam potrebna?

TKO?

Ako nas pokradu na ulici, obraćamo se policiji. Ona traži lopova i izvodi ga pred sud, gdje biva kažnjen zbog svog prekršaja. Mi svoju imovinu dobivamo natrag. No tko je nadležan za prekršaje protiv ljudskih prava? Tko nadgleda moja prava? To su zamršena pitanja. U traženju odgovora na njih doći ćemo s jedne strane do Ujedinjenih naroda, unije praktično  svih  država  svijeta   (Osnovna cjelina 4: Tko nadgleda moja prava?), a s druge strane do  INGOs (International Non-Governmental Organizations), međunarodnih nevladinih organizacija koje se globalno bave zaštitom ljudskih prava.

PistoleUNO.jpg (65370 Byte)

[Skulptura koja se nalazi ispred sjedišta Ujedinjenih naroda u New Yorku]

Da nam je potreban sudac kao što su Ujedinjeni narodi bit će nam jasno u posljednjem odlomku naše osnovne cjeline, kad se pozabavimo odabranim primjerima kršenja ljudskih prava (Osnovna cjelina 5: Povrede ljudskih prava). Svuda na svijetu dolazi do kršenja ljudskih prava. To nam pokazuje da su s “Općom deklaracijom o ljudskim pravima” prava svakog čovjeka formulirana, ali da je ovo tek početak. Sad se radi o njihovoj provedbi — svuda i uvijek.

Ideje za nastavu naći ćete u dijelu za učitelje!

[Početak stranice]


Teme
:   Ljudska Prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Partije  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

        

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.