Kronologija
na gore Osnovna cj. 1 Pregled Sadrzaj Kronologija Lista linkova

 


 

Ljudska prava

Najvažniji događaji u povijesti razvoja ljudskih prava

1215.

Magna Charta Libertatum

1628.

Petition of Rights (England)

1679.

Habeas-Corpus-Akte (England)

1776.

Virginia Bill of Rights (USA)

 

Američko proglašenje nezavisnosti

1789.

Povelja o ljudskim i građanskim pravima (Francuska revolucija)  

26. lipnja 1945.

Povelja Ujedinjenih naroda 

10. prosinca 1948.

Opća deklaracija o ljudskim pravima

4. studenoga 1950.

Europska Konvencija o ljudskim pravima

19. prosinca 1966.

Internacionalni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

 

Internacionalni pakt o građanskim i političkim pravima

22. studenoga 1969.

Američka Konvencija o ljudskim pravima 

01. kolovoza 1975.

KSZE-zaključni akt iz Helsinkija 

27. lipnja 1981.

Banjul - Povelja o ljudskim pravima i pravima naroda (Afrika)

19. listopada 1981.

Opća povelja o ljudskim pravima u islamu

14. lipnja 1992.

Objava iz Rija o okolišu i razvoju (Rio-Declaration)

srpanj 1993. Svjetska konferencija o ljudskim pravima (Beč): Vienna Declaration and Programme of Action

[Početak stranice]    [Osnovna cjelina 1]    [Pregledni dijagram]


Teme
:   Ljudska Prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Partije  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

        

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.