Pregled
na gore Osnovni kurs 1 Pregled Sadrzaj Glosar Lista linkova

 


 

Demokracija

Ovdje prikazujemo grafički pregled tematskog kompleksa Demokracija. Ako kliknete na pojedine dijelove grafičkog pregleda, odmah ćete doći  do odgovarajuće stranice. Detaljniji pregled sadržaja ovog tematskog kompleksa naći ćete na stranici Sadržaj.

[Početak stranice]

 


Teme
:   Ljudska Prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Partije  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

        

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.