Sadrzaj
na gore Osnovni kurs 1 Pregled Sadrzaj Glosar Lista linkova

 


 

Demokracija

Pregled sadržaja tematskog kompleksa Demokracija

(Do pojedinih područja i stranica dospjet ćete izravno ako kliknete na njih u sljedećem pregledu sadržaja. Grafički pregled ovog tematskog kompeksa naći ćete na stranici Pregled)

Početna stranica - Demokracija

Glosar na temu Demokracija

Lista linkova uz tematski kompleks Demokracija

Pregledni dijagram tematskog kompleksa Demokracija

Osnovni cjelina 1 (Što je demokracija?)

Materijali uz Osnovnu cjelinu 1

Dijagram 1: Što je demokracija?

Zbirka citata o demokraciji

Leksikonska definicija demokracije

Teorije o demokraciji: Teorija identiteta i konkurentna teorija demokracije

Dijagram 2: Demokracija kao konkurencija

Dijagram 3: Demokracija kao identitet

Dijagram 4: Suprotstavljanje teorije identiteta i konkurentne teorije

Tipovi demokracije: Parlamentarna i predsjednička demokracija

Dijagram 5: Tipovi demokracije

Dijagram 6: Usporedba parlamentarnog i predsjedničkog sustava

Razgraničenje: Demokratski, totalitarni i autoritativni sustavi

Osnovna cjelina 2 (Kako se razvila demokracija?)

Nastanak demokracije u antici

Pozadina: Antičko "razumijevanje države"

Atena: Nastanak i razvoj polisa

Nastanak i razvoj antičke demokracije

Kronologija demokracije u antici

Demokracija u srednjem vijeku

Demokratija u novom dobu

Osnove političke filozofije novog doba

Osnovni problemi političke filozofije novog doba

Ideologije: Konzervatizam, liberalizam, socijalizam

Klasici političkog razmišljanja (Hobbes, Locke, Rousseau itd.)

Televizijska diskusija između Hobbesa, Lockea i Rousseaua

Osnovna cjelina 3 (Koje su karakteristike demokratske države?)

Izbori

Izborno pravo: Većina i odnosna većina u izbornom pravu

Uvjeti: Kad su izbori demokratski?

Suverenitet: Izbori i suverenitet naroda

Parlament

Dijagram: Zadaci parlamenta

Vlada

Opozicija

Forme opozicije: Kompetitivna i kooperativna

Raspodjela vlasti

Razine raspodjele vlasti

Pravna država

Osnovna prava demokracije

Osnovna cjelina 4: (Šta spada u demokratsko društvo?)

Dijagram: Stranke i savezi u usporedbi

Skandali i demokracija

Osnovna cjelina 5 (S kojim se problemima demokracija mora konfrontirati u današnje vrijeme?)

Budućnost demokracije

Politika - Ne, hvala! Problem političke nevoljkosti

Princip većine: Preduvjeti i problemi

Perspektive demokratizacije

[Početak stranice]

 


Teme
:   Ljudska Prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Partije  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

        

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.