Osnovni kurs 5
Nach oben Osnovni kurs 2 Osnovni kurs 3 Osnovni kurs 4 Osnovni kurs 5

 

Konferencije
Program 21


 

Globalizacija

Osnovni kurs 5: Predlozi rešenja - Global Governance

Kada problemi poprimaju sve više globalni karakter, onda i političko rešenje problema mora da se "globalizuje". Za njegovo sprovođenje postoje različiti predlozi, sve do uređenja "svetske države". S obzirom na to da će ova ideja, barem u dogledno vreme, ostati samo utopija i da, po mišljenju mnogih, uređenje jedne takve države ne bi bilo ni poželjno, traže se neke druge forme organizacije politike u doba globalizacije. Te nove forme označavaju se pojmom "Global Governance". Global Governance se definiše kao ...

bulletvladanje svetom bez svetske vlade;
bulletunutrašnja svetska politika;
bulletsvetska politika uređenja;
bulletpolitika u 21. veku;
bulletkoncept suprotan neoliberalizmu;
bulletodgovor na globalizaciju.

Na tabeli koja sledi pronaći ćete nekoliko pokušaja da se rasvetli i približi pojam "Global Governance". Na taj način moći ćete da steknete utisak o dimenzijama značenja i pravcima mogućih rešenja koja se vezuju uz ovaj pojam.  

Global Governance je ...

„... političko korigovanje globalizovane tržišne privrede u smislu povezivanja ekonomskih sistema u sveobuhvatne društvene ciljeve ...“
[Holger Mürle (Mirle)]

„... zajedničko delovanje državnih i nevladinih aktera od lokalnog do globalnog nivoa  ...”
[Dirk Messner (Mesner) / Franz Nuscheler (Franc Nušeler)]

„... ne samo spoljnopolitički koncept, već reorganizacija politike na svim nivoima delovanja ...  To je otklanjanje pretećeg odricanja od politike u korist anonimnih logika sistema i izgradnja jednog sveta bez država  ...“
[Dirk Messner (Mesner)/Franz Nuscheler (Franc Nušeler)]

„... ispunjavanje zadatka koji podrazumeva da se traže predlozi rešenja koji ne dovode u pitanje ekonomske i političke prednosti globalizacije i slažu se u tome da je potrebno da se odstrane ili ublaže nepravednosti i opasnosti koje nastaju uz globalizaciju ...“
[Deutscher Bundestag - Parlament Savezne Republike Nemačke]

„... kompleksni sistem vladanja na više nivoa sa onu stranu nacionalne države ...“
[Ulrich Menzel (Mencel)]

„... pokušaj savladavanja globalnih problema ...“
[Dirk Messner (Mesner) / Franz Nuscheler (Franc Nušeler)]

„... je suprotnost pravilima čiji je sadržaj dalja globalizacija i liberalizacija tržišta ...“
[Holger Mürle (Mirle)]

„... koncept koji je nastao zbog deficita regulacija svetske politike. Po tom konceptu trebalo bi da se poveća kompetencija i transparentnost rada međunarodnih institucija uz učešće i kontrolu nevladinih aktera  ...”
[Klaus Müller (Miler)]

„Kapitalizam je tigar pun snage koji može da se iskoristi za oživljavanje privrede, ali samo ukoliko njegove snage budu kontrolisane od strane državnih i političkih institucija. Globalizacija je pustila ovog tigra iz kaveza i oslobodila "divlji" kapitalizam, koji je, kao i oslobođeni tigar, počeo da pokazuje svoje sklonosti divlje zveri.“ [Benjamin R. Barber].

Cilj Global Governance je (ponovno) pripitomljavanje "tigra" kojeg je globalizacija oslobodila.

Global Governance kao odgovor na globalne probleme

Nejednaka raspodela profita, izbegavanje poreza uz pomoć finansijskih offshore (inostranih) centara, međunarodne krize zbog špekulisanog kretanja kapitala, uništene berzovne pozicije zbog pretećeg potencijala multinacionalnih preduzeća i drugi problemi (ekonomske) globalizacije mogu da se rešiti samo u globalnom okviru, pri čemu je neophodno učešće gotovo svih aktera. Isto to važi i za globalne probleme počevši od efekta staklene bašte, preko migracija i porasta međunarodnog kriminala do proširivanja ABH-oružja.

Za savladavanje ovakvih i sličnih problema nacionalna država je suviše mala i slaba. U okviru nacionalnih država uspelo nam je prvo "pripitomljavanje kapitalizma". Međutim, sada granice nacionalne države, koje je u velikoj meri definišu, stoje u recipročnom odnosu sa brisanjem granica nacionalnih država, što nam donosi globalizacija: prisutna je erozija nacionalnih država, one više ne mogu samostalno da ispunjavaju važne funkcije jedne države - kako država može da garantuje sigurnost svojim građanima u doba oružja za masovno uništenje.   


Global Governance-struktura

Global Governance želi da nastali vakum i deficit pravila popuni uz pomoć međunarodne saradnje - pri čemu nacionalne države zadržavaju glavni zakonodavni nivo, ali se uvode i nove forme politike uplitanjem (globalnog) civilnog društva i jačanjem međunarodnih organizacija. Na sledećoj slici prikazana je struktura Global Governance.  

Global Governance između utopije i neophodnosti

Global Governance nije nikakav romantični projekat za zdravi "jedinstven svet", već je realan odgovor na izazove globalizacije," kaže Franz Nuscheler. Global Governance-koncepti pokušavaju da pronđu rešenja za svetske probleme. Neophodnost pronalaženje novih puteva za politička rešenja u doba globalizacije je više nego jasna, ipak idejne vođe Global Governance često trpe kritiku da su njihovi kocepti suviše utopijski. 

Ali kako može da funkcioniše globalna saradnja kada Sjedinjenje Američke Države kao hegemonijalna sila sve više nastupaju samostalno i, na primer, istupe iz potpisivanja Kyoto-protokola, što je nanelo težak udarac pokušajima globalne zaštite klime? Ko bi trebalo da bude koordinator saradnje država, nevladinih organizacija, gradova itd.?

I čak kada bi moglo da se koordiniše takvom saradnjom, postavlja se pitanje ko bi i na koji način učinio odluke koje se donesu punovažnim i pravosnažnim. Na koji način u globalnim okvirima mogu da se organizuju demokratski pravni postupci? Global Governance mora istovremeno da bude i delotvorna i demokratska, a ova dva osnovna zahteva stoje u suprotnosti jedan sa drugim.

Najnapredniji model saradnje među državama i društvima predstavlja Evropska unija (EU), koja zbog toga može da bude laboratorija za Global Governance. U okviru EU-a može da se posmatra već spomenuta dilema o delotvornosti i demokratiji, pri čemu je važno da se napomene da su evropske države mnogo sličnije jedna drugoj nego što je to slučaj sa ostalim državama u svetu.

Predlozi za dalje istraživanje ove tematike

1. EU kao laboratorija za Global Governance - opširne informacije o EU-u ponuđene su na Evropa-serveru (www.europa.eu.int) kao i u unutar jednog tematskog kompleksa na D@dalos-u [... do temarskog kompleksa "Evropska unija"]

2. Ujedinjene nacija (UN) kao početak vlade sveta - više informacioja naći ćete u okviru online-ponude UN-a (www.un.org) kao i u unutar jednog tematskog kompleksa na D@dalos-u [... do tematskog kompleksa "Ujedinjene nacije"]

3. Svetske konferencije održane tokom devedesetih godina kao primer  za Global Governance [... više]
4. Program 21 kao primjer za Global Governance [... više]

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.