Osnovni kurs 2
Nach oben Osnovni kurs 2 Osnovni kurs 3 Osnovni kurs 4 Osnovni kurs 5

 

Regionalizacija
Trijadizacija


 

Globalizacija

Osnovni kurs 2: Dimenzije globalizacije

Dimenzije su usko povezane jedna sa drugom ...

 

Pri pravljenju razlike između pet dimenzija globalizacije (kao što je prikazano na dijagramu) važno je napomenuti da te dimenzije ne mogu da se sasvim striktno odvoje jedna od druge. Tako, na primer, globalni problem zaštite životne sredine ne može da se posmatra odvojeno od dimenzije "ekonomija" niti od dimenzije "politika". Ova povezanost ne samo između aktera, već i između oblasti predstavlja jednu od posebnosti globalizacije.
 

Veličina preseka i granice ...

Različite dimenzije prave preseke različitih veličina sa "globalizacijom". Veoma je važno da se utvrdi šta sve spada u globalizaciju i da ekonomski procesi nisu jedini iako ekonomska globalizacija predstavlja uzrok za globalizaciju ili da baš sve nije u tolikoj meri određeno globalizacijom. 

I globalizacija ima granice. Važno je imati to na umu pri daljem diferenciranju pojma "globalizacija". S jedne strane se radi o veličini preseka, a sa druge je potrebno da se distanciramo od svakodnevne upotrebe pojma "globalizacija" da bismo bili u mogućnosti da vidimo i granice globalizacije (vidi stranicu "Regionalizacija").
 

Ekonomska dimenzija...

Primere za različite dimenzije globalizacije možemo bez poteškoća da pronđemo u dnevnoj štampi, s tim da ekonomska dimenzija uglavnom stoji u prvom planu (ogroman porast trgovine, direktno investiranje, globalizacija finansijskog tržišta, transnacionalna, integrisana proizvodnja, transnacionalna preduzeća, konkurencija za sedište preduzeća u državama i regijama, kraj nacionalnih ekonomija).  

Često se naglašava da se ovi procesi pogrešno označavaju kao globalizacija, jer se u suštini radi o ekonomskoj povezanosti Severne Amerike, Evrope i jugoistočne Azije, odnosno Japana - sve je ograničeno na tzv. trijadu. S tim u vezi se u diskusiju o globalizaciji uvodi i pojam tzv. trijadizacije (vidi stranicu "Trijadizacija").
 

Dimenzija životne sredine ...
 

Globalni problemi kao što su zagrejavanje zemljine atmosfere, ozonske rupe i uništavanje tropskih šuma najslikovitije predstavljaju globalizaciju, jer se ovde bez sumnje radi o globalnim problemima koji moraju da se rešavaju globalno. Uprkos tome, čak i u oblasti zaštite životne sredine postoje regionalni i lokalni problemi - zagađenje reka. 

Međusobna prostorna i vremenska zavisnost očituje se i u sledećem primeru: sudbina i budući opstanak udaljenih, malih ostrvskih država koje su se priključile organizaciji AOSIS zavisi od ponašanja svih nas, a posebno od ponašanja ljudi u viskorazvijenim industrijskim državama. Stalnim porastom nivoa mora, što je velikim delom prouzrokovano nemarnim ponašanjem ljudi, ovim državama preti uništenje potapanjem.

Zato ne treba da čudi što je ovom problemu bila posvećana prva u redu Svetskih konferencija održanih devedesetih godina, Konferencija u Riju 1992. godine.
 

Društvena dimenzija ...

Svet postaje "globalno selo", nova vrsta komunikacije (chat, email) omogućavaju stvaranje "društva" na daljinu. Ovakva druženja stoje rame uz rame sa tradicionalnim druženjem unutar porodice ili sa komšijama, ali ona ne predstavljaju zamenu za ovu tradicionalnu vrstu druženja.
 

Kulturalna dimenzija...

Produkcije iz Hollywood-a (Holivud) mogu da se vidje širom sveta, prisutna je "amarikanizacija" kulture, ali zbog toga ne nestaju lokalne i regionalne kulture. Upravo suprotno: osvešćivanje ovih lokalnih i regionalnih kultura i njihovo predstavljanje ubraja se u prateće pojave globalizacije. 
 

Politička dimenzija ...

Politika mora da se bori sa velikim problemima. Globalizacija i takmičenje za pridobijanje sedišta vodećih firmi ograničavaju prostor za delovanje nacionalnih politika, jer mnogi problemi sada mogu da se rešavaju samo na internacionalnom nivou, tj. globalno. Moraju da se pronđu nove političke forme i arene. Evropske integracije se obeležavaju kao jedan od najuspešnijih odgovora na izazove koje sa sobom donosi globalizacija.  

Politika koja je i dalje organizovana teritorijalno, u okviru nacionalnih država povlači se pred porastom internacionalno, tj. globalno organizovane ekonomije. Slom socijalističkih sistema i prelazak na kapitalizam se u velikoj meri desio upravo zbog toga. 

Ali globalizacija nije kriva za sve ono za šta je terete. Veoma često političari ovaj pojam koriste kao krivca za sve ili kao oružje u svakoj situaciji.

Ostali tekstovi:
 
bullet Regionalizacija umesto globalizacije?
bullet "Trijadizacija" umesto globalizacije?

 
... dalje do Osnovnog kursa 3: Uzroci globalizacije

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.