Uvodi
Nach oben Osnovni kurs 1 Uvodi Lista linkova Sadržaj Pregled

 


 

Globalizacija

Uvodi u nastavnu jedinicu na temu "Globalizacija"

Prva varijanta
: Upitnik

S obzirom na to da je globalizacija postala pojam koji se stalno i svakodnevno upotrebljava, jedna od izuzetno dobrih mogućnosti za uvod u nastavnu jedinicu je anketiranje što većeg broja osoba (najbolje izvan škole). Postoji mogućnost da se, na primer, naprave grupe učenika koje će pomoću anketnih listića da ispitaju što više različitih grupa (žene/muškarce, privrednike/službenike u upravi i vladi i sl.). Pitanja na koja se odgovara zaokruživanjem bi trebalo da se procene kvantitativno, a ostala kvalitativno. Rezultati mogu da se predstave vizuelno. 

Druga varijanta: Diskusija

S obzirom na to da možemo da pođemo od činjenice da kod učenika već postoji određeno predznanje o globalizaciji (zbog stalnog tretiranja ovog pojma u medijima), može da se organizuje diskusija koja bi trebalo da predstavlja uvod u nastavnu jedinicu. Poticaj za diskusiju može da predstavlja sledeća slika. Diskusija će skrenuti pažnju na veliki broj tema koje su u nekoj vezi sa pojmom "globalizacija" (pravednost, životna sredina, ljudska prava, politika i ekonomija). Svaki od komentara koji su predstavljeni na slici mogu da budu polazna tačka za diskusiju. 

Treća varijanta: Aktuelan tekst iz novina ili sa interneta

Svaki dan ćemo u novinama ili na internetu pronaći tekstove koji mogu da predstavljaju dobar uvod u nastavnu jedinicu na temu "Globalizacija". Ovakav uvod u nastavnu jedinicu je veoma dobar, jer nam ne postavlja nikakve uslove za dalji razvoj nastavne jedinice. Nakon ovakvog uvoda i dalje smo slobodni kad je reč o izboru težišta nastavne jedinice ili didaktičke perspektive koju ćemo koristiti. Sledeći kratki tekst ukazuje na ekonomsku dimenziju globalizacije:

Levi Strauss ukida 3300 radnih mesta u SAD-u

SAN FRANCISKO (AFP, 09.04.2002). Proizvođač odeće od džinsa, Levi Strauss, propada: američko preduzeće ukida 3300 radnih mesta, a time i 20% personala zaposlenog u SAD-u. Osim toga, u toku ove godine na tlu SAD-a će se zatvoriti šest od ukupno osam fabrika kako bi se proizvodnja premestila u inostranstvo gde su troškovi plaćanja radnika znatno niži. Time Levi Strauss sprovodi plan po kojem preduzeće neće više samostalno proizvoditi odeću, već će se fokusirati na marketing i razvoj. Ovakvo prestrukturiranje je neophodno da bi firma ostala konkurentna, kaže se u obaveštenju. Dve fabrike ostaće otvorene na tlu SAD-a, kako bi u kratkom roku moglo da se reaguje na eventualni porast potražnje na tržištu. Levi Strauss je najstariji proizvođač odeće od džinsa. Firma je osnovana 1853. godine u New York-u (Njujork) od strane nemačkog useljenika Levi Strauss-a i njegove braće.

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.