Globalizacija

 

Osnovni kurs 1
Uvodi
Lista linkova
Sadržaj
Pregled


 

GlobalizacijaGlobalizacija je veoma kontroverzna tema. Ona nije kontroverzna samo za političko obrazovanje, već je takvo i značenje tematike. U samom jezgru debate o globalizaciji nalaze se osnovna pitanja političkih nauka i politike - pitanja o demokratiji, važenju i poštovanju donesenih odluka i odnosu politike i ekonomije.

Pitanje koje je za političko obrazovanje sve značajnije - pitanje o ulozi i značaju javne komunikacije, može da se posmatra na primeru ove tematike. Reč "globalizacija", iako se radi o relativno novoj reči, sve se više poteže u smislu različitih interesa. Uočavanje ovih procesa može da nam donese mnogo više od pukog razumevanja diskusije o globalizaciji. 

Dok se bavimo pitanjem globalizacije, mi zapravo tretiramo važna pitanja budućnosti sa kojim mora da se usklade politika i obrazovanje.

Tematski kompleks "Globalalizacija" na D@dalos-u predstavlja nekoliko definicija ovog pojma (Osnovni kurs 1), naglašava multidimenzionalnost procesa od kojih se sastoji glavni pojam "globalizacija" (Osnovni kurs 2), postavlja pitanje u vezi sa važnim uzrocima globalizacije (Osnovni kurs 3), ističe probleme koji su posledica globalizacije (Osnovni kurs 4) i bavi se predlozima rešenja koji se naziru tokom debate o globalizaciji (Osnovni kurs 5).

Radi orijentacije i navigacije na raspolaganju Vam stoji grafički pregled Tematskog kompleksa kao i sadržaj sa direktnim linkovima što vode do željenih stranica. Pored toga, u okviru Tematskog kompleksa ćete naći jedan odlomak sa predlozima kako biste mogli da napravite uvod u nastavnu jedinicu na temu "Globalizacija" (Uvodi).

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.