Листа на линкови
Нагоре Основен курс 1 Воведи Листа на линкови Содржина Преглед

 

 

Глобализација

Листа на линкови на тема „Глобализација“

I.   Линкови за меѓународни организации

II.  Линкови за веб-страни за критика кон глобализацијата

III. Линкови за портали за меѓународна политика / глобализација  

 


I. Меѓународни организации


I.1. Обединети нации - www.un.org

Обемната веб-страна на светската организација е првата адреса кога се работи за прашања во врска со глобализацијата. Во сите размислувања по однос на Global Governance централна улога ја играат Обединетите нации. Од особен интерес е "Economic and Social Development Web Site" (www.un.org/esa), која во смисла на патоказ содржи линкови на теми на глобализација при онлајн-понудата на ОН:

African Development Countries with Special Needs Development Trends Environment Financing for Development Forests Human Rights Human Settlements Narcotic Drugs Population Prevention of Crime Public Administration Regional Cooperation Social Development Statistics Sustainable Development Trade Women

I.2. Организациите „Бретон Вудс“

Светска трговска организација (СТО) - www.wto.org

Меѓународен монетарен фонд - www.imf.org

Светска банка - www.worldbank.org

Овие организации како повод го земаа фактот дека се наоѓаат во центарот на  критиката кон глобализацијата за да создадат транспарентност преку опширните онлајн-информации и на тој начин да се соочат со критиката.

[Почеток на страна]


II. Критика кон глобализацијата


II.1. Attac (Association for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of Citizens) - www.attac.org

Мрежата Attac во меѓувреме важи за „говорен канал“ на глобалното движење на критикувачите на глобализацијата. Главната веб-страна, меѓу другото, содржи линкови кон претставниците на Attac во различни земји.

Лево горе на меѓународната влезна страна може да се најде линк кон една опширна листа со линкови до веб-страните што се однесуваат на критиката на глобализацијата.

II.2. Наоми Клајн: No Logo! - www.nologo.org

Новинарката Наоми Клајн, по успехот на својата книга „No Logo!“, која важи за „Библија“ на противниците на глобализацијата, се вбројува во најеминентните критикувачи на глобализацијата. На посебно изработената веб-страна „No Logo“ може да се најдат актуелни текстови на авторката и упатства за кампањите.

[Почеток на страна]


III. Портали за меѓународна политика / глобализација


Квалитетни интернет-портали како појдовна точка за пребарувања на сите теми околу глобализацијата:

The WWW Virtual Library: International Affairs Resources - www.etown.edu/vl

Virtual Resources: International Relations Research Resources on the Web - http://mitpress.mit.edu/journals/INOR/deibert-guide/TOC.html

Голем број текстови нуди поглавјето „глобализација“ на веб-страната на Global Policy Forum: - www.globalpolicy.org/globaliz/index.htm

[Автор: Рагнар Милер]

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I  Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.