Osnovna cjelina 5
na gore Osnovna cjelina 2 Osnovna cjelina 3 Osnovna cjelina 4 Osnovna cjelina 5

 

Konferencije
Program 21


 

Globalizacija

Osnovna cjelina 5: Prijedlozi rješenja - Global Governance

Kada problemi poprimaju sve više globalni karakter, onda se i političko rješenje problema mora "globalizirati". Za njegovo provođenje postoje različiti prijedlozi, sve do uređenja "svjetske države". S obzirom na to da će ova ideja, barem u dogledno vrijeme, ostati samo utopija i da, po mišljenju mnogih, uređenje jedne takve države ne bi bilo ni poželjno, traže se neke druge forme organizacije politike u dobu globalizacije. Te nove forme označavaju se pojmom "Global Governance". Global Governance pojašnjava se kao ...

bulletvladanje svijetom bez svjetske vlade;
bulletunutrašnja svjetska politika;
bulletsvjetska politika uređenja;
bulletpolitika u 21. stoljeću;
bulletkoncept suprotan neoliberalizmu;
bulletodgovor na globalizaciju.

U tablici koja slijedi pronaći ćete nekoliko pokušaja da se rasvijetli i približi pojam "Global Governance". Na taj način moći ćete steći dojam o dimenzijama značenja i pravcima mogućih rješenja koja se vezuju uz ovaj pojam.  

Global Governance je ...

"... političko korigiranje globalizirane tržišne privrede u smislu uvezivanja ekonomskih sistema u sveobuhvatne društvene ciljeve ..."
[Holger Mürle]

"... zajedničko djelovanje državnih i nevladinih aktera od lokalne do globalne razine ..."
[Dirk Messner / Franz Nuscheler]

"... ne samo vanjskopolitički koncept, već reorganizacija politike na svim razinama djelovanja ...  To je otklanjanje prijetećeg odricanja od politike u korist anonimnih logika sistema i izgradnja jednog svijeta bez država  ..."
[Dirk Messner / Franz Nuscheler]

"... ispunjavanje zadatka koji podrazumijeva da se traže prijedlozi rješenja koji ne dovode u pitanje ekonomske i političke prednosti globalizacije i slažu se u tome da je potrebno odstraniti ili ublažiti nepravednosti i opasnosti koje nastaju uz globalizaciju ..."
[Deutscher Bundestag - Parlament Savezne Republike Njemačke]

"... kompleksni sistem vladanja na više razina s onu stranu nacionalne države ..."
[Ulrich Menzel]

"... pokušaj savladavanja globalnih problema ..."
[Dirk Messner / Franz Nuscheler]

"... je suprotnost pravilima čiji je sadržaj dalja globalizacija i liberalizacija tržišta ..."
[Holger Mürle]

"... koncept koji je nastao zbog deficita regulacija svjetske politike. Po tom konceptu trebala bi se povećati kompetencija i transparentnost rada međunarodnih institucija uz učešće i kontrolu nevladinih aktera  ...”
[Klaus Müller]

"Kapitalizam je tigar pun snage koji se može iskoristiti za oživljavanje privrede, ali samo ako njegove snage kontroliraju državne i političke institucije. Globalizacija je ispustila ovog tigra iz kaveza i oslobodila "divlji" kapitalizam, koji je, kao i oslobođeni tigar, počeo pokazivati svoje sklonosti divlje zvijeri.“ [Benjamin R. Barber].

Cilj Global Governance je (ponovno) pripitomljavanje "tigra" kojeg je globalizacija oslobodila.

Global Governance kao odgovor na globalne probleme

Nejednaka raspodjela profita, izbjegavanje poreza uz pomoć financijskih offshore (inozemnih) centara, međunarodne krize zbog spekulativnog kretanja kapitala, uništene burzovne pozicije zbog prijetećeg potencijala multinacionalnih tvrtki i drugi problemi (ekonomske) globalizacije mogu se riješiti samo u globalnom okviru, pri čemu je nužno učešće gotovo svih aktera. Isto to vrijedi i za globalne probleme, počevši od efekta staklene bašte, preko migracija i porasta međunarodnog kriminala do proširivanja ABH-oružja.

Za savladavanje ovakvih i sličnih problema nacionalna država je suviše mala i slaba. U okviru nacionalnih država uspjelo nam je prvo "pripitomljavanje kapitalizma". Međutim, sada granice nacionalne države, koje je u velikoj mjeri definiraju, stoje u recipročnom odnosu s brisanjem granica nacionalnih država, što nam donosi globalizacija: prisutna je erozija nacionalnih država, one više ne mogu samostalno ispunjavati važne funkcije jedne države - kako država može jamčiti sigurnost svojim građanima u dobu oružja za masovno uništenje.   

Global Governance-struktura

Global Governance želi nastali vakum i deficit pravila popuniti uz pomoć međunarodne suradnje - pri čemu nacionalne države zadržavaju glavnu zakonodavnu razinu, ali se uvode i nove forme politike uplitanjem (globalnog) civilnog društva i jačanjem međunarodnih organizacija. Na sljedećoj slici prikazana je struktura Global Governancea.  

Global Governance između utopije i nužnosti

"Global Governance nije nikakav romantični projekt za zdravi 'jedinstven svijet', nego je realan odgovor na izazove globalizacije", kaže Franz Nuscheler. Global Governance-koncepti pokušavaju pronaći rješenja za svjetske probleme. Nužnost pronalaženje novih putova za politička rješenje u dobu globalizacije je više nego jasna, no arhitekti Global Governance često trpe kritiku da su njihovi koncepti suviše utopijski. 

Ali kako može funkcionirati globalna suradnja kada Sjedinjenje Američke Države kao hegemonijalna sila sve više nastupaju samostalno i, na primjer, istupe iz potpisivanja Protokola iz Kyota, što je nanijelo težak udarac pokušajima globalne zaštite klime? Tko bi trebao koordinirati suradnju država, nevladinih organizacija, gradova itd.?

I čak kada bi se mogla koordinirati takva suradnja, postavlja se pitanje tko bi i na koji način učinio odluke koje se donesu punovažnim i pravosnažnim. Na koji način se u globalnim okvirima mogu organizirati demokratski pravni postupci? Global Governance mora istodobno biti i djelotvoran i demokratski, a ta dva osnovna zahtjeva suprotna su jedan drugome.

Najnapredniji model suradnje među državama i društvima predstavlja Europska unija (EU), koja zbog toga može biti laboratorij za Global Governance. U sklopu EU-a može se promatrati već spomenuta dilema djelotvornosti i demokracije, pri čemu je bitno napomenuti da su europske države mnogo sličnije jedna drugoj nego što je to slučaj s ostalim državama u svijetu.

Prijedlozi za daljnje istraživanje ove tematike

1. EU kao laboratorij za Global Governance - opširne informacije o EU ponuđene su na Europa-serveru (www.europa.eu.int) kao i u unutar jednog tematskog kompleksa na D@dalosu [... do temarskog kompleksa "Europska unija"]

2. Ujedinjeni narodi (UN) kao početak vlade svijeta - više informacija naći ćete u sklopu on-line ponude UN-a (www.un.org) kao i unutar jednog tematskog kompleksa na D@dalosu [... do tematskog kompleksa "Ujedinjeni narodi"]

3. Svjetske konferencije održane tijekom devedesetih godina kao primjer  za Global Governance [... više]

4. Program 21 kao primjer za Global Governance [... više]

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

TemeLjudska prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Stranke  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

     

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.