Osnovna cjelina 1
na gore Osnovna cjelina 1 Uvodi Lista linkova Sadržaj Pregled

 

Osnovna cjelina 2
Osnovna cjelina 3
Osnovna cjelina 4
Osnovna cjelina 5


 

Globalizacija

Pregled sekvenci

Osnovna cjelina 1: Što je globalizacija? (pokušaji definiranja)

Osnovna cjelina 2: Dimenzije globalizacije (multidimenzionalnost)

Osnovna cjelina 3: Uzroci globalizacije (multikauzalnost)

Osnovna cjelina 4: Posljedice globalizacije

Osnovna cjelina 5: Prijedlozi rješenja: Global Governance (globalna uprava)


Osnovna cjelina 1: Što je globalizacija?


Poteškoće s globalizacijom počinju već kod pokušaja određivanja pojma "globalizacija". Priznata i važeće definicija tog pojma ne postoji ni u znanstvenoj ni u javnoj debati. U tablici koja slijedi pronaći ćete nekoliko pokušaja da se rasvijetli i približi pojam "globalizacija".

Globalizacija je ...

"... proces prevladavanja historijski nastalih granica. Ona je, dakle, sinonim za eroziju (ne za nestajanje) suvereniteta nacionalnih država i predstavlja 'odvajanje' tržišne ekonomije od moralnih pravila i institucionaliziranih veza društva ..."
[Elmar Altvater]

"... intenziviranje društvenih veza diljem svijeta, i to tako da veoma udaljena mjesta bivaju povezana u toj mjeri da događaji u jednom mjestu mogu biti uzrokom ili posljedicom događaja u nekom drugom, koje je stotinama kilometara udaljeno, i obrnuto ...“
[Anthony Giddens]

"... kvantitativno i kvalitativno intenziviranje prekograničnih transakcija i istovremeno prostorno proširivanje tih transakcija ..."
[Ulrich Menzel]

"... je najveća ekonomska i društvena promjena još od industrijske revolucije ..."
[Dirk Messner (Mesner) / Franz Nuscheler]

"... porast međusobne ovisnosti i integracije različitih ekonomskih sistema na cijeloj zemaljskoj kugli ..."
[Meghnad Desai]

"... proces porasta veza između društava i problema..."
[Johannes Varwick]

"... proces kojim se intenzivira konkurentnost na tržištu  ..."
[C. Christian von Weizsäcker]

"... pokretanje snaga svjetskog tržišta i ekonomsko slabljenje država  ..."
[Schumann / Martin]

"... postala pojam koji se veoma često upotrebljava u političkim, publicističkim i privrednim debatama i pritom s jedne strane označava 'prijetnju', a s druge 'šansu' ..."
[Johannes Varwick]

"... socijalni proces tijekom kojeg opada utjecaj geografskog položaja (granica) na socijalni i kulturni angažman, a ljudi postaju svjesni slabljenja tog utjecaja (...). Globalizacija ne implicira homogenizaciju (...). Ona više implicira veću povezanost i deteritorijalizaciju  ...”
[Malcolm Waters]

"Dinamika globalizacije je određena ekonomskim snagama, ali se njene najopsežnije posljedice osjete u području politike.“ [Klaus Müller]

Kompleksnost teme "Globalizacija" zahtijeva intenzivnu raspravu o pojmu. Tijekom te rasprave svakako je potrebno spomenuti i prodiskutirati sljedeće točke:

bullet

centralni aspekt "podizanja" granica i posljedice po nacionalne države koje se vežu za taj proces ("erozija");
 

bullet

epohalna važnost koja se (analogno procesu industrijalizacije) pripisuje procesu globalizacije;
 

bullet

pitanje je li riječ o novom procesu ili je globalizacija postojala već i mnogo ranije i je li taj proces samo ubrzan krajem osamdesetih godina (varijanta po kojoj je globalizacija samo mit gotovo da više i ne postoji u debati); 
 

bullet

razlikovanje između dva u osnovi različita pristupa pojmu "globalizacija" - između užeg, ekonomskog shvaćanja pojma (npr. Desaijeva ili Weizsäckerova definicija) s jedne i šireg, socijalnog shvaćanja pojma (npr. Giddensova definicija) s druge strane; 
 

bullet

elementi povezivanja iznad svih razlika, prije svega centralna uloga koja se pojavljuje u gotovo svim pokušajima definiranja globalizacije - međusobna povezanost i ovisnost.

Objašnjenja pokušaja definiranja pojma "globalizacija"

Ekonomska dimenzija ima, bez sumnje, veliko značenje i ona je jedan od važnih uzroka i pokretača procesa globalizacije i u drugim područjima. Pri tome se ni u kom slučaju ne smije zaboraviti da globalizacija obuhvaća mnogo više od rastuće integracije svjetske ekonomije i da se zbog toga ne smije ograničiti na ekonomske procese, što se često događa (vidi Osnovna cjelina 2: Dimenzije globalizacije).

Mnoge različite znanstvene discipline (prije svega ekonomija, povijest, političke znanosti i sociologija) imaju poteškoća u pronalaženju jedinstvene i općevažeće definicije pojma "globalizacija". Međutim, to nas ne treba čuditi s obzirom na to da je taj zadatak sličan odgovoru na pitanje koliki je kvadrat kruga. 

Neki od kratkih citata koje smo imali priliku pročitati u tablici (vidi gore) ukazuju na jedan veoma važan aspekt "podizanja" granica i na posljedice toga po nacionalne države (Altvater). Naići ćemo i na shvaćanje globalizacije u užem, ekonomskom smislu riječi (Desai, Weizsäcker). Epohalno značenje pojma "globalizacija" povezuje se s epohalnim značenjem industrijske revolucije (Messner/Nuscheler).

Varwick na jednoj meta-razini ukazuje na funkciju pojma "globalizacija" u javnoj raspravi, što jasno ukazuje na to da se o globalizaciji ne može primjereno govoriti a da se ne govori o tome na koji način se raspravlja o tom pojmu. 

Više se puta spominje važnost međusobne zavisnosti, povezivanja i razmjene (Menzel, Desai, Giddens, Varwick). Mnogi se pokušaji definiranja pojma "globalizacija" zadovoljavaju aspektom "rastuće povezanosti" (Varwick, Menzel), što i nije baš kritičan aspekt, ali u najširoj mjeri označava sadržaj globalizacije.

Altvater i Schumann/Martin naglašavaju jednu od kritičnih točaka globalizacije - osamostaljivanje ekonomije koju politika više ne može kontrolirati. 

... dalje do Osnovne cjeline 2: Dimenzije globalizacije

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

TemeLjudska prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Stranke  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

     

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.