Osnovni kurs 5
Na gore Osnovni kurs 2 Osnovni kurs 3 Osnovni kurs 4 Osnovni kurs 5

 

Konferencije
Program 21


 

Globalizacija

Osnovni kurs 5: prijedlozi rješenja - Global Governance

Kada problemi poprimaju sve više globalni karakter, onda se i političko rješenje problema mora "globalizirati". Za sprovođenje toga postoje različiti prijedlozi, sve do uređenja "svjetske države". S obzirom na to da će ova ideja, barem u dogledno vrijeme, ostati samo utopija, te na to da po mišljenju mnoguh uređenje jedne takve države ne bi bilo ni poželjno, traže se neke druge forme organizacije politike u dobu globalizacije. Te nove forme označavaju se pojmom "Global Governance". Global Governance se pojašnjava kao ...

bulletvladanje svijetom bez svjetske vlade
bulletunutrašnja svjetska politika
bulletsvjetska politika uređenja
bulletpolitika u 21. vijeku
bulletkoncept suprotan neoliberalizmu
bulletodgovor na globalizaciju

U tabeli koja sljedi pronaći ćete nekoliko pokušaja da se rasvijetli i približi pojam "Global Governance". Na taj način moći ćete da stekenete utisak o dimenzijama značenja i pravcima mogućih rješenja koja se vezuju uz ovaj pojam.  

Global Governance je ...

„... političko korigovanje globalizirane tržišne privrede u smislu uvezivanja ekonomskih sistema u sveobuhvatne društvene ciljeve ...“
[Holger Mürle (Mirle)]

„... zajedničko djelovanje državnih i nevladinih aktera od lokalnog do globalnog nivoa  ...”
[Dirk Messner (Mesner) / Franz Nuscheler (Franc Nušeler)]

„... ne samo vanjskopolitički koncept, već reorganizacija politike na svim nivoima djelovanja ...  Global Governance znači otklanjanje prijetećeg odricanja od politike u korist anonimnih logika sistema i izgradnja jednog svijeta bez država  ...“
[Dirk Messner (Mesner) / Franz Nuscheler (Franc Nušeler)]

„... traže se prijedlozi rješenja koji ne dovode u pitanje ekonomske i političke prednosti globalizacije i slažu se u tome da je potrebno odstraniti ili ublažiti nepravednosti i opasnosti koje nastaju uz globalizaciju ... ispunjavanje ovog zadatka naziva se Global Governance ...“
[Deutscher Bundestag - Parlament Savezne Republike Njemačke]

„... kompleksni sistem vladanja na više nivoa sa druge strane nacionalne države ...“
[Ulrich Menzel (Mencel)]

„... pokušaj savladavanja globalnih problema ...“
[Dirk Messner (Mesner) / Franz Nuscheler (Franc Nušeler)]

„... je suprotnost pravilima čiji je sadržaja dalje globalizacija i liberalizacija tržišta ...“
[Holger Mürle (Mirle)]

„... koncept koji je nastao zbog deficita regulacija svjetke politike. Po tom konceptu trebalo bi da se poveća kompetencija i transparentnost rada međunarodnih institucija uz učešće i kontrolu nevladinih aktera  ...”
[Klaus Müller (Miler)]

„Kapitalizam je tigar pun snege kojeg se može iskoristiti za ozivljavanje privrede, ali samo ukoliko njegove snage budu kontrolisane od strane državnih i političkih institucija. Globalizacija je ispusila ovog tigra iz kaveza i oslobodila "divlji" kapitalizam, koji je, kao i oslobođeni tigar, počeo da pokazuje svoje sklonosti divlje zvijeri.“ [Benjamin R. Barber].

Cilj Global Governance je (ponovno)ipipitomljavanje "tigra" kojeg je globalizacija oslobodila.

Global Governance kao odgovor na globalne probleme

Nejednaka rspodjela profita, izbjegavanje poreza uz pomoć finansijskih Offshore zentara, međunarodne krize zbog špekulisanog kretanja kapitala, uništene berzovne pozicije zbog prijetećeg potencijala multinacionalnih tvrtki i drugi problemi (ekonomske) globalizacije mogu se riješiti samo u globalnom okviru, pri ćemu je neophodno učešće gotovo svih aktera. Isto to važi i za globalne probleme počev od efekta staklene bašte, preko migracija i porasta međunarodnog kriminala do proširivanja ABC-oružja.

Za savladavanje ovakvih i sličnih problema nacionalna država je suviše mala i slaba. U okviru nacionalnih država uspjelo nam je prvo "pripitomljavanje kapitalizma". Međutim, sada granice nacionalne države, koje je u velikoj mjeri definiraju, stoje u recipročnom odnosu sa brisanjem granica nacionalnih država koje nam donosi globalizacija: prisutna je erpzija nacionalnih država, one više ne mogu samostalno ispunjavati važne funkcije jedne države - kako države može grantovati sigurnost svojim građanima u dobu oružja za masovno uništenje.   


Global Governance-arhitektura

Global Governance nastali vakum i deficit pravila želi da pomuni uz pomoć međunarodne suradnje - pri čemu nacionalne države zadržavaju glavni zakonodavni nivo, ali se uvode i nove forme politike uplitanjem (globalnog) civilnog društva i jačanjem međunarodnih organizacija. Na sljedećoj slici prikazana je arhitektura Global Governance.  

Global Governance između utopije i neophodnosti

Global Governance nije nikakav romantični projekat za zdravi "jedinstev svijet", već je realan odgovor na izazove globalizacije", kaže Franz Nuscheler. Global Governance-kocepti pokušavaju pronaći rješenja za svjetske probleme. Neophodnost pronalaženje novih puteva za politička rješenje u dobu globalizacije je više nego jasna, ipak arhitekti Global Governance često trpe kritiku da su njihovi kocepti suviše utopijski. 

Ali, kako može da funkcionira globalna suradnja kada Sjedinjenje američke države kao hegemonijalna sila sve više nastupaju samostalno i, na primjer, istupe iz potpisivanja Kyoto-protokola, što je nanijelo težek udarac poušajima globalne zaštite klime? Ko bi trebalo da koordinira suradnju država, nevladinih organizacija, gradova itd.?

I čak kada bi se mogla koordinirati takva suradnja, postavlčja se pitanje ko bi i na koji način učino odluke koje se donesu punovažnim i pravosnažnim. Na koji način se u globalnim okvirima mogu organizirati demokratski pravni postupci? Global Governance mora istovremeno da bude i djelotvorna i demokratska, a ova dva osnovna zahtijeva stoje u suprotnosti jedan sa drugim.

najnapredniji model saradnje među državama i društvima predstavlja Evropska unija (EU), koja zbog toga može da bude laboratorija za Global Governance. U okviru EU-a može se se posmatrati već spomenuta dilema djelotvornosti i demokratije, pri ćemu je bitno napomenuti da su evropske države mnogo sličnije jedna drugoj, nego što je to slučaj sa ostalim državama u svijetu.

Prijedlozi da dalje istraživanje ove tematike

1. EU kao laboratotija za Global Governance - opširne informacije o EU-u ponuđene su na Evropa-serveru (www.europa.eu.int) kao i u unutar jednog Tematskog kompleksa na D@dalos-u [... do Temarskog kompleksa "Evropska unija"]

2. Ujedinjenje nacija (UN) kao početak vlade svijeta - više informacioja naći ćete u okviru online-ponude UN-a (www.un.org) kao i u unutar jednog Tematskog kompleksa na D@dalos-u [... do Tematskog kompleksa Ujedinjene nacije]

3. Svjetske konferencije održane tokom devedesetih godina kao primjer  za Global Governance [... više]
4. Program 21 kao primjer za Global Governance [... više]

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.