Osnovni kurs 2
Na gore Osnovni kurs 2 Osnovni kurs 3 Osnovni kurs 4 Osnovni kurs 5

 

Regionalizacija
Trijadizacija


 

Globalizacija

Osnovni kurs 2: Dimenzije globalizacije

Dimenzije se usko povezane jedna sa drugom ...

 

Pri pravljenju razlike između pet dimenzija globalizacije (kao što je prikazano na dijagramu) važno je napomenuti da se te dimenzije ne mogu sasvim striktno odvojiti jedna od druge. Tako se, na primjer, globalni problem zaštite okoline ne može posmatrati odvojeno od dimenzije "ekonomija" niti odvojeno od dimenzije "politika". Ova povezanost ne samo između aktera, već i između oblasti predstavlja jednu od posebnosti globalizacije.
 

Veličina presjeka i granice ...

Različite dimenzije prave presjeke različitih veličina sa "globalizacijom". Veoma je bitno da se utvrdi šta sve spada u globalizaciju i da ekonomski procesi nisu jedini iako ekonomska globalizacija predstavlja uzrok u globalizaciju ili da baš sve nije u tolikoj mjeri određeno globalizacijom. 

I globalizacija ima granice. Bitno je imati to na umu pri daljem difernciranju pojma "globalizacija". S jedne strane radi se o veličini presjeka, a sa druge strane potrebno je da se distanciramo od svakodnevne upotrebe pojma "globalizacija" da bismo bili u mogućnosti vidjeti i granice globalizacije (vidi stranicu "Regionalizacija").
 

Ekonomska dimenzija...

Primjere za različite dimenzije globalizacije možemo bez poteškoća pronaći u svakodnevnoj štampi, s tim da ekomomska dimenzija uglavnom stoji u prvom planu (ogroman porast trgovine, direktno investiranje, globalizacija finansijskog tržišta, trensnacionalna, integrisana proizvodnja, transnacionalna preduzeća, konkurencija za sjedište preduzeća u državama i regijama, kraj nacionalnih ekomaija).  

Často se naglašava da se ovi procesi pohrešno označavaju kao globalizacija, jer se u biti radi o ekonomskoj povezanosti Sjeverne amerike, Evrope i jugoistočne Azije, odnosno Japana - dakle, sve je ograničeno na tzv. trijade. S tim u vezi se u diskusiju o globalizaciji uvodi i pojam tzv. "trijadizacije" (vidi stranicu "Trijadizacija").
 

Dimenzija okoliša ...
 

Globalni problemi kao što su zagrijavanje zemljibe atmosfere, ozonske rupe, uništavanje tropskih šuma najslikovitije predstavljaju globalizaciju, jer se ovjde nedvojbeno radi o globalnim problemima, koji se moraju rješavati globalno. Uprkos tome, čak i u oblasti zaštite okoliša postoje regionalni i lokalni problemi - zagađenje rijeka. 

Međusobna prostorna i vremenska zavisnost očituje se i u sljedećem primjeru: sudbina i budući opstanak udaljenih, malih ostrvskih država, koje su se priključile organizaciji AOSIS zavisi od ponašanja sviju nas, a posebno od ponašanja ljudi u viskorazvijenim industrijskim državama, jer stalnim porastom nivoa mora, koje je velikim dijelom prouzrokovano nemarnim ponašanjem ljudi, ovim državama prijeti uništenje potopom.

Zato ne treba da čudi da je ovom problemu bila posvećana prva u redu Svjetskih konferencija održanih devedesetih godina, Konferencija u Riju 1992. godine.
 

Društvena dimenzija ...

Svijet postaje "globalno selo", nova vrsta komunikacije (Chat, email) omogućavaju stvaranje "društva" na velikim udaljenostima. Ovakva druženja stoje rame uz rame sa tradicionalnim druženjem unutar porodice ili sa susjedima, ali ona ne predstavljaju zamjenu za ovu tradicionalnu vrstu druženja.
 

Kulturalna dimenzija...

Produkcije iz Hollywood-a (Holivud) se mogu vidjeti širom svijeta, prisutna je "amarikanizacija" kulture, ali zbog toga ne nestaju lokalne i regionalne kulture. Upravo suprotno: osvješćivanje ovih lokalnih i regionalnih kultura i njihovo prezentiranje ubraja se u prateće pojeve globalizacije. 
 

Politička dimenzija ...

Politika se mora boriti sa velikim problemima. Globalizacija i natjecanje za pridobijanje sjedišta vodećih firmi ograničavaju prostor za djelovanje nacionalnih politika, jer se mnogi problemi sada mogu rješavati samo na internacionalnom nivou, tj. globalno. Moraju se pronaći nove političke forme i arene. Evropske integracije se obilježavaju kao jedan od najuspješnijih odgovora na izazove koje sa sobom donosi globalizacija.  

Politika koja je i dalje organizovana teritorijalno u okviru nacionalnih država povlači se pred porastom internacionalno, tj. globalno organizirane ekonomije. Slom socijalističkih sistema i prelazak na kapitalizam se u velikoj mjeri desio upravo zbog toga. 

Ali globalizacija nije kriva za sve ono što joj se stavlja na teret. Veoma često političari ovaj pojam koriste kao krivca za sve ili kao oružje u svakoj situaciji.

Ostali tekstovi:
 
bullet Regionalizacija umjesto globalizacije?
bullet "Trijadizacija" umjesto globalizacije?

 
... dalje do Osnovnog kursa 3: Uzroci globalizacije

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.