Uvodi
Na gore Osnovni kurs 1 Uvodi Lista linkova Sadržaj Pregled

 


 

Globalizacija

Uvodi u nastavnu jedinicu na temu "Globalizacija"

1. varijanta
: Upitnik

S obzirom da je globalizacija postala pojam koji se stalno i svakodnevno upotrebljava, jedna od izuzetno dobrih mogućnosti za uvod u nastavnu jedinicu je anketiranje što više osoba (najbolje van škole). Postoji mogućnost da se, na primjer, naprave grupe učenika koje će pomoću anketnih listića ispitati što više različitih grupa (žene - muškarce, poduzetnike - namještenike u upravi i vladi, i sl.). Pitanja na koja se odgovara zaokruživanjem trebalo bi da se procijene kvantitativno, a ostala pitanja kvalitativno, a rezultati se mogu predstaviti vizuelno. 

2. varijanta: Diskusija

S obzirom da možemo poći od činjenice da kod učenika već postoji određeno predznanje o globalizaciji (zbog stalnog tematiziranja ovog pojma u medijima), može se organizirati diskusija koja bi trebalo da predstavlja uvod u nastavnu jedinicu. Poticaj za diskusiju može predstavljati sljedeća slika. Diskusija će skrenuti pažnju na veliki proj tema koje su u nekoj vezi sa pojmom "globalizacija" (prevednost, okoliš, ljudska prava, politika i ekonomija). Svaki od komentara koji su predstavljeni na slici mogu biti polazna tačka za diskusiju. 

3. vaijanta: Aktuelan tekst iz novina ili sa interneta

Svaki dan ćemo u novinama ili na internetu pronaći tekstove koji mogu predstavljati dobar uvod u nastavnu jedinicu na temu "Globalizacija". Ovakav uvod u nastavnu jedinicu je veoma dobar, jer nam ne postavlja nikakve uslove za dalji razvoj nastavne jedinice. Nakon ovakvog uvoda i dalje smo slobodni u izboru težišta nastavne jedinice ili didaktičke perspektive koju ćemo koristiti. Sljedeći kratki tekst ukazuje na ekonomsku dimenziju globalizacije:

Levi Strauss ukida 3300 radnih mjesta u SAD-u

SAN FRANCISKO (AFP, 09.04.2002). Proizvođač odjeće od džinsa Levi Strauss propada: američko preduzeće ukida 3300 radnih mjesta, a time i 20% personala zaposlenog u SAD-u. Osim toga, u toku ove godine na tlu SAD-a će se zatvoriti šest od ukupno osam fabrika, kako bi se produkcija premjestila u inostranstvo, gdje su troškovi plaćanja radnika znatno niži. Time Levi Strauss sprovodi plan po kojem preduzeće neće više samostalno proizvoditi odjeću, već će se fokusirati na marketing i razvoj. Ovakvo prestrukturiranje je neophodno da bi firma ostala konkurentna, kaže se u obavijesti. Dvije fabrike ostaće otvorene na tlu SAD-a, kako bi se u kratkom roku moglo reagirati na eventualni porast potražnje na tržištu. Levi Strauss je najstariji proizvođač odjeće od džinsa. Firma je osnovana 1853. godine u New York-u (Nju Jork) od strane njemačkog usljenika Levi Strauss-a i njegove braće.

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.