Pedagogija mira

 

Osnovni kurs 1
Lista linkova
Sadržaj
Pregled


 

Pedagogija mira


Mir je najviši cilj kojem težimo kroz svoje delovanje, a ipak su nasilje i ratovi naša svakodnevica. Jedan od sigurno najvažnijih ciljeva vaspitanja i obrazovanja je mirno i nenasilno ponašanje. Takvom ponašanju može da se podučava i ono može da se nauči. Ova tvrdnja je osnova i ujedno najvažniji preduslov mirovnog vaspitanja i obrazovanja. Ciljevi ovog vaspitanja su sledeći:

projekat podržava:

"Mirovno vaspitanje i obrazovanje treba da doprinese promeni sveta. Lična spremnost ljudi da upotrebe silu treba da se smanji. Treba da se prepoznaju strukure koje dovode do upotrebe sile u međuljudskim odnosima, u svim oblastima društva i države, te da se te strukture otklone."
["Friedenserziehung", Susanne Lin, Handwörterbuch Umweltbildung, hrsg. v. Oskar Brilling/Eduard W. Kleber, Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren 1999., S. 68-70]

Predstojeći tematski kompleks na Obrazovnom serveru D@dalos se bavi teoretskom osnovom pedagogije mira u što se ubraja i naučno-istraživački rad pojava i pojmova "mir" i "konflikt". Ovaj tematski kompleks se bavi i praktičnom primenom mirovnog vaspitanja i obrazovanja, te upućuje ne mnogobrojne materijale koji tretiraju ista i slična pitanja. Mnogobrojni nastavni materijali na temu ljudskih prava, prava dece i prava žena predstavljaju veliku pomoć pri obradi teme "Pedagogija mira" jednako kao i informativni portreti izuzetnih osoba (Martin Luter King, Mahatma Gandi itd.) koje možete naći unutar tematskog kompleksa "Uzori".

Izuzetna nam je čast što smo tokom pravljenja online-ponude koja obrađuje ovu prilično tešku temu imali priliku da sarađujemo sa iskusnim partnerima. Izraze zahvalnosti upućujemo vodećim stručnjacima Instituta za pedagogiju mira iz Tübingen-a (Tibingena). Oni su naglasili sledeće:

"Najvažniji cilj i jezgro mirovnog vaspitanja i obrazovanja je 'sposobnost stupanja u konflikt'. Mirovno vaspitanje i obrazovanje treba da nas nauči kako se konstruktivno postupa sa konfliktima, kako se izbegava njihova eskalacija i postiže pomirenje konfliktnih strana, i to na ličnom, društvenom i međunarodnom nivou."
[Günther Gugel / Uli Jäger, Institut für Friedenspädagogik Tübingen e.V.]

Kao i do sada, pomoću sadržaja ili uz pomoć grafičkog pregleda sadržaja možete veoma brzo i lako da se stekne uvid u online-ponudu u okviru ovog tematskog kompleksa. Želimo Vam obilje zadovoljstva i uspjeha u radu sa ovim tematskim kompleksom! 

"Ne postoji put ka miru. Sam mir je put." – Mahatma Gandi... dalje do Osnovnog kursa 1: Uvod i pregled: Šta je to mirovno vaspitanje i obrazovanje?

[Autor: Ragnar Müller (Miler)]

[Početak stranice]

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     

Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.