Cursul 1
Sus Cursul 1 Link-uri Continut Prezentare grafica

 

Cursul 2
Cursul 3
Cursul 4
Cursul 5
UNESCO

 


 

Educaţie pentru pace

Cursul online privind tema educaţiei pentru pace este structurat în cinci secvenţe:

Cursul 1:

Ce este educaţia pentru pace? 
Aici veţi găsi o punere în temă şi o definiţie

 
Cursul 2:

Ce este pacea? 
Cel de-al doilea curs tratează unele noţiuni centrale precum pacea, războiul, violenţa, conflictele şi investighează rezultatele cercetărilor cu privire la pace şi conflicte.

Cursul 3:

De ce avem nevoie de educaţie pentru pace? 
În cel de-al treilea curs este vorba despre sarcinile şi obiectivele educaţiei pentru pace.

Cursul 4:

Cu ce se ocupă pedagogii păcii? 
Cursul al 4-lea priveşte practica pedagogică. Cu ajutorul unor exemple concrete vă vom prezenta cum trebuie soluţionate conflictele într-o manieră constructivă, ca punct central al educaţiei pentru pace.

Cursul 5:

Educaţia pentru pace şi fair-play-ul
Educaţia pentru pace nu se limitează în nici un caz doar la predarea politicii. Ca un exemplu vom studia fair play-ul şi prevenirea violenţei în sport.

Cursul 1: Ce este educaţia pentru pace?

Următorul text rezumă cele mai importante aspecte care vor fi aprofundate în celelalte cursuri:

"
Educaţia pentru pace ca organism intermediar între teorie (studiul păcii şi al conflictelor) şi practică (educaţie pentru pace pace) aduce o contribuţie importantă în cadrul analizei şi a tratării conflictelor şi violenţei la nivel individual, specific grupurilor, naţional şi internaţional, prin crearea unor teorii proprii şi prin dezvoltarea de modele de învăţare (...).[Cercetătorul norvegian Johan Galtung, care s-a ocupat intensiv cu probleme precum pacea şi conflictele, este unul din reprezentanţii de marcă ai domeniului]

Dezvoltarea istorică a educaţiei pentru pace a cunoscut după cel de-al Doilea Război Mondial mai multe faze suprapuse; unele dintre aceste faze continuă să se suprapună chiar şi în zilele noastre: în prima fază, aşa numita 'educaţie pentru pace individualist-idealistă' s-au făcut remarcate teoriile individualiste: 'Războiul începe în minţile oamenilor'. Cea de-a doua fază, o abordare bazată pe ştiinţele politice, înţelegea războiul ca pe o problemă politică a sistemului internaţional. Faza a treia a fost influenţată de conflictul dintre est şi vest, care între timp a fost soluţionat (...). Atât înţelegerea negativă şi cea pozitivă a păcii, cât şi înţelegerea directă, structurală şi culturală a violenţei prezentate de Johan Galtung aparţineau instrumentarului contextual (...). Şi alte probleme, referitoare la reducerea violenţei împotriva mediului ambiant, au fost considerate de către activiştii pentru pace şi mediu ca fiind obiective importante (...).

Educaţia pentru pace este o educaţie socială şi politică: educaţie socială ca transpunere a ‚principiului pedagogic’, de deconstrucţie a ‚structurilor suverane’ şi de amplificare a participării şi co-determinării a tuturor celor ce participă la viaţa şcolară. Educaţia politică (pentru pace) ar trebui structurată în jurul unor „probleme-cheie“."

[din: Susanne Lin, Stichwort "Friedenserziehung"; în: Handwörterbuch Umweltbildung, ed. Oskar Brilling/Eduard W. Kleber, Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren 1999, 68-70]

UNESCO – organizaţia mondială pentru educaţie, ştiinţă, cultură şi comunicare – se numără printre cele mai importante organizaţii internaţionale din domeniul educaţiei pentru pace. UNESCO a publicat sub titlul “Capacitatea de învăţare: bogăţia noastră ascunsă” un raport asupra educaţiei în secolul XXI. Educaţia pentru pace joacă un rol important în acest raport. Am creat o pagină specială care reproduce cele mai importante pasaje în acest sens.
[... spre raportul UNESCO]

Următorul citat privind "Education for a Culture of Peace" este deosebit de relevant în ceea ce priveşte atitudinea UNESCO faţă de educaţia pentru pace:

"The development of a holistic approach, based on participatory methods and taking into account the various dimensions of education for a culture of peace (peace and non-violence, human rights, democracy, tolerance, international and intercultural understanding, cultural and linguistic diversity) is its main objective."

Informaţii suplimentare despre activităţile UNESCO:
http://www.unesco.org/education/ecp/index.htm

Pentru că războaiele încep în minţile oamenilor, tot în minţile oamenilor trebuie să se nască şi preocuparea pentru pace - Preambului Constituţiei UNESCO din 1945... spre cursul 2: Ce este pacea?

[Autor: Ragnar Müller]

[începutul paginii]

 

TemeWeb 2.0  I  Drepturile omului  I  Personalităţi  I  Democraţie  I  Partide  I  Europa  I  Globalizare  I  Naţiunile Unite  I  Durabilitate

Metode:    Didactică politică    II    Educaţie pentru pace    II    Metode

     

Această pagină web cu privire la educaţia politică a fost concepută de agora-wissen, "Gesellschaft für Wissensvermittlung über neue Medien und politische Bildung" (GbR) din Stuttgart. Pentru întrebări şi sugestii cu privire la conţinutul acestei pagini vă rugăm să ne contactaţi.