Содржина
Нагоре Основен курс 1 Листа на линкови Содржина Преглед

 

 

Педагогија за мир

Тематски комплекс Педагогија за мир: Содржина

Почетна страна Педагогија за мир

> Графички преглед за тематскиот комплекс Педагогија за мир

> Листа на линкови за темата Педагогија за мир

Основен курс 1: Што претставува педагогијата за мир?

> Извештај на УНЕСКО за образованието во 21-от век

Основен курс 2:Што значи мир?

> Идеи за разработка на поимот војна

>> Придонесот на етологијата
>> Истражување на причините за војна (агресија, дилема за безбедноста)

> Идеи за разработка на поимот мир

>> Мировни стратегии (меѓународно право, меѓународни организации, агенда за мирот)
>> Забелешки за поимот мир
>> Генеза на поимот мир
>> Истражување на мирот
>> Цивилизациски хексагон

> Идеи за разработка на поимот сила

>> Типологија на силата според Јохан Галтунг
>> Забрана за сила од Повелбата на ОН

> Идеи за разработка на поимот конфликт

>> Цивилизирање на конфликтот

Основен курс 3:Зошто е потребна педагогијата за мир?

> Принципи на едукацијата за мир

>> Основи на педагогијата за мир

> Појдовна точка на едукацијата за мир

>> Продлабочена тема: експериментите на Милграм

> Основи на педагогијата за мир

> Сродни дисциплини: едукација на третиот свет, едукација на човекови права и еколошка едукација

>> Нови предизвици за педагогијата за мир
>> Конфликтот Север-Југ

> Граници на едукацијата за мир

Основен курс 4: Што работат педагозите за мир?

> Што претставуваат конфликтите?

>> Динамика на ескалација на конфликтите
>> Моделот Санта мраз за динамиката на конфликтите

> Анализа на конфликтот како помошно средство

>> 10 методи за анализа на конфликтот

> Конструктивна обработка на конфликтите

>> Претпоставки за конструктивна обработка на конфликт
>> 10 правила за конструктивен тек на конфликтот
>> Медијација во конфликти
>> Комуникацијата како решение за решавање на конфликт

> Пример: Конструктивна обработка на конфликтот во училиште

>> Работа со приказна низ слики
>> Развој на сценарио
>> Правила за конфликти од секојдневието
>> Правила за комуникација
>> Peer медијација во училиште

Основен курс 5:Педагогија за мир и фер игра

> Фер игра - принципи на едукацијата за фер игра

>> Има ли чесноста шанса?  
>> Единаесет правила за меч со фер игра
>> Нефер! Девет нивоа на патот кон крвопролевање
>> Чесни топки - чесноста започнува со изборот на опремата

> Спорт и заштита од насилство

>> Посредување при интеркултурни конфликти: медијација во фудбалот  
>> Олимписки мир

> Практични примери

>> Уличен фудбал за мир
>> Полноќни игри: кошарка за победа врз насилството
>> Олимпијадата во Твик - Oлимписки игри во воена област

[Почеток на страна]

 

Теми:  > Веб 2.0 <  I  Човекови права  I  Примери  I  Демократиија  I  Партии  I  Европа  I  Глобализација  I  Обединети нации  I  Одржливост

Методи:    Политичка дидактика    II    Педагогија на мирот    II    Методи

     

Оваа онлајн-понуда за политичко образование беше развиена од agora-wissen, Друштвото за пренесување знаење за нови медиуми и политичко образование од Штутгарт (GbR). За прашања или забелешки обратете се до нас.