Osnovna cjelina 1

Na gore Osnovna cjelina 1 Lista linkova Sadržaj Pregled

 

Osnovna cjelina 2
Osnovna cjelina 3
Osnovna cjelina 4
Osnovna cjelina 5
UNESCO


 

Pedagogija mira

On-line tečaj na temu "Pedagogija mira" podijeljen je u pet osnovnih cjelina:

Osnovna cjelina 1:

Što podrazumijevamo pod pojmom "pedagogija mira"? 
Ovdje ćete naći uvod u ovu tematiku i definiciju pojma "pedagogija mira". 

 
Osnovna cjelina 2:

Što znači mir? 
Osnovna cjelina 2 posvećena je pojašnjavanju bitnih pojmova "mir", "rat", "sila", "konflikt" i postavlja pitanja koja se tiču saznanja i napretka u području istraživanja mira i konflikata.

Osnovna cjelina 3:

Čemu služi pedagodija mira? 
U Osnovnoj cjelini 3 obrađeni su zadaci i ciljevi pedagogije mira i mirovnog odgoja.

Osnovna cjelina 4:

Što rade ljudi koji se bave pedagogijom mira? 
Osnovna cjelina 4 bavi se praksom. Na konkretnim primjerima iz prakse objašnjen je široki spektar upotrebe pedagogije mira.

Osnovna cjelina 5:

Pedagogija mira i fair-play 
Mirovni odgoj se ne ograničava na nastavu iz predmeta "Politika". U sklopu Osnovne cjeline 5 bavit ćemo se pojmom fair-play i prevencijom nasilja u sportu.

Osnovna cjelina 1: Šta podrazumijevamo pod pojmom "pedagogija mira"?

U sljedećem tekstu sadržani su najvažniji aspekti pojma "pedagogija mira" koji će biti razrađeni u sklopu pojedinačnih cjelina ovog tematskog kompleksa.

"
Pedagogija mira je posrednik između teorije (istraživanja mira i konflikata) i prakse (mirovnog odgoja). Ona, pravljenjem vlastitih teorija i razvijanjem novih i modernih modela učenja, pridonosi analiziranju konflikata i pravilnom ophođenju prema nasilju na osobnoj, društvenoj i međunarodnoj razini (...).[Norveški istraživač mira i konflikata Johan Galtung među najboljim je zastupnicima ovog znanstvenog područja]

Historijski razvoj pedagogije mira vezuje se za kraj Drugog svjetskog rata. Taj je razvoj tekao u fazama koje su se preklapale i koje još i danas paralelno postoje. Prvu fazu (individualističko-idealističke pedagogije mira) obilježava individualistički pristup: 'Rat počinje u glavama ljudi'. Druga faza okarakterizirana je političko-znanstvenim pristupom i shvaća rat kao politički problem međunarodnog sistema. Treća faza je bila u znaku prevladanog konflikta između Istoka i Zapada (...). Sadržajni pojmovi tijekom ove treće faze vežu se za negativni i pozitivni pojam mira, te za kulturalni pojam nasilja, koji je uveo Johan Galtung (...). U smislu smanjenja nasilja nad prirodom, ekološka problematika uvrštena je u ciljeve pokreta za izmirenje s prirodom (...).

Učenje mirovnog odgoja shvaća se kao socijalno i političko učenje. Socijalno učenje kao primjena 'pedagoškog principa' ima za cilj razgrađivanje 'vladajućih struktura', povećanje sudjelovanja i odlučivanja svih sudionika školske svakodnevnice. (Mirovno) političko učenje bi trebalo biti orijentirano na školske teme."

["Friedenserziehung", Susanne Lin; in: Handwörterbuch Umweltbildung, hrsg. v. Oskar Brilling/Eduard W. Kleber, Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren 1999., S. 68-70]

UNESCO - svjetska organizacija za obrazovanje, znanost, kulturu i komunikacije - među najvažnijim je međunarodnim organizacijama koje se bave mirovnim odgojem. Pod naslovom "Sposobnost učenja - naše skriveno blago" ova je organizacija objavila Izvještaj o obrazovanju za 21. stoljeće. U tom izvještaju razrađen je koncept obrazovanja u kojem mirovni odgoj ima veoma važnu ulogu. Najvažnije dijelove ovog izvještaja možete pronaći na sljedećoj stranici:
[... do UNESCO-ovog izvještaja]

Sljedeći citat o "Obrazovanju kao kulturi mira" ilustrira UNESCO-ov angažman u području mirovnog odgoja.

Više informacija o aktivnostima UNESCO-a ćete naći na stranici http://www.unesco.org/education/ecp/index.htm

S obzirom na to da ratovi počinju u glavama ljudi, najprije moramo povesti brigu o miru u njihovim glavama - Preambula Ustava UNESCO-a iz 1945. godine... dalje do Osnovne cjeline 2: Šta znači mir?

[Autor: Ragnar Müller]

[Početak stranice]

 

TemeLjudska prava  I  Uzori  I  Demokracija  I  Stranke  I  Europa  I  Globalizacija  I  Ujedinjeni narodi  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    I    Pedagogija mira    I    Metode

     

Ovu on-line ponudu iz područja političkog obrazovanja razvilo je i pripremilo društvo agora-wissen. To je stuttgartsko društvo za političko obrazovanje i promicanje znanja o novim medijima (GbR). Ako imate nekih pitanja ili sugestija, obratite nam se putem e-maila.