Lista linkova
Na gore Osnovni kurs 1 Lista linkova Sadržaj Pregled

 


 

Pedagogija mira

Odabrani linkovi što vode do stranice koje se bave temom "Pedagogije mira"

Institut za pedagogiju mira iz Tübingen-a: http://www.friedenspaedagogik.de/ 

Tibingneški Institut, koji je u velikoj mjeri sudjelovao u pravljenju ovog tematskog kompleksa na D@dalos-u, ima veoma opširnu online-ponudu na temu "Pedagogija mira". Za pretraživanje ove stranice kao polazne tačke preporučujemo stranice pod nazivom "Teme" i "Konkretna nastava".
bullet

Ako počnete od stranice "Teme", dobićete informacije o gotovo svim aspektima mirovnog odgoja. Neki od ključnih pojmova su: mirovni pokret, nasilje nad djecom, globalno učenje, rat u Iraku, igračke rata i nasilje i, naravno, najvažnija tema - konstruktivna obrada konflikta, što je težište rada Instituta.
http://www.friedenspaedagogik.de/themen/themen.htm
 

bullet

Počnete li od stranice "Konkretna nastava" dobićete na uvid cijelu lepezu koncepata za nastavu sa sljedećim temama: "Razumijevanje ratnih dešavanja", "Hrabrost civila", "Dimenzije Zaljevskog rata", "Prinudni rad djece", "Ljudska prava", "Razvoj građanskog društva" ...
http://www.friedenspaedagogik.de/service/unter/unterich.htm

Sve u svemu, online-ponuda Instituta za pedagogiju mira pravo je nalazište teoretskih informacija i praktične pomoći u oblasti mirovnog odgoja i pedagogije mira.  

[Početak stranice]

Internet-portal Peace Education Net: http://www.peace-education.net

Ovaj portal je odlična polazna tačka za pretragu interneta. On obuhvata sljedeće oblasti:

bullet

Projekti: U ovom dijelu su obuhvaćeni projekti na temu "Pedagogija mira" iz svih dijelova svijeta.
 

bullet

Teme: Ovdje su Vam na raspolaganju teoretske informacije o mirovnom odgoju (peace education concepts) unutar kojih ćete naći linkove što vode do ostalih tekstova na ovu temu, te tekstovi iz tematske oblasti "Konflikti i kostruktivna obrada konflikata".
 

bullet

Servis: Servisni dio sastoji se od dvije kategorije: Literatura i Linkovi. Pod kategorijom "Literatura" možete pronaći i linkove do najvažnijih dokumenata UN-a, a kategorija "Linkovi" vodi Vas do mnogobrojnih interesantnih stranica na temu "Pedagogija mira".

[Početak stranice]

Ako nekome nisu dovoljni već spomenuti linkovi, na sljedećim web-stranicama mogu se naći i opširnije informacije:

bullet

Norberts Bookmarks for a better world:
http://www.betterworldlinks.org/book30l.htm
 

bullet

UNESCO: Declaration on a Culture of Peace:
http://www.unesco.org/cpp/uk/declarations/2000.htm
 

bullet

United Nations Cyberschoolbus: Peace Education:
http://www.un.org/cyberschoolbus/peace/index.asp
 

bullet

UN Documents & Links:
http://www.un.org/cyberschoolbus/peace/frame4.htm

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.