Sadržaj
Na gore Osnovni kurs 1 Lista linkova Sadržaj Pregled

 


 

Pedagogija mira

Tematski kompleks Pedagogija mira: Pregled sadržaja

Početna stranica Pedagogija mira

> Grafički pregled tematskog kompleksa "Pedagogija mira"

> Lista linkova što vode do stranica koje se bave temom "Pedagogija mira"

Osnovni kurs 1: Šta podrazumijevamo pod pojmom "pedagogija mira"?

> UNESCO-ov Izvještaj o obrazovanju za 21. stoljeće

Osnovni kurs 2: Šta znači mir?

> Sugestije za bavljenje pojmom "rat"

>> Doprinos etologije
>> Istraživanje o uzrocima rata (agresija, dilema o sigurnosti)

> Sugestije za bavljenje pojmom "mir"

>> Strategije mira (Prava naroda, Međunarodne organizacije, Programi za mir)
>> Sugestije o pojmu "mir"
>> Geneza pojam "mir"
>> Istraživanje mira
>> Civilizacijski heksagon

> Sugestije za bavljenje pojmom "nasilje"

>> Tipologija nasilja po Johanu Galtungu
>> Zabrana nasilja UN-ovom Poveljom

> Sugestije za bavljenje pojmom "konflikt"

>> Civiliziranje konflikta

Osnovni kurs 3: Čemu služi pedagogija mira?

> Principi mirovnog odgoja

>> Osnove pedagogije mira

> Polazna tačka mirovnog odgoja

>> Proširena tema: Milgramovi eksperimenti

> Osnove mirovnog odgoja

> Pomoćne discipline: izgradnja svijesti o Trećem svijetu, ljudskim pravima i ekologiji

>> Novi izazovi za pedagogiju mira
>> Konflikt Sjevera i Juga

> Granice mirovnog odgoja

Osnovni kurs 4: Šta rade ljudi koji se bave pedagogijom mira?

> Šta su to konflikti?

>> Dinamika eskalacije konflikata
>> Model dinamike konflikta pod imenom "Santa leda"

> Analiza konflikta kao pomoćno sredstvol

>> 10 metoda analize konflikta

> Konstruktivna obrada konflikta

>> Preduslovi za konstruktivnu obradu konflikta
>> 10 pravila za postupak konstruktivne obrade konflikta
>> Medijacija konflikata
>> Komunikacija kao ključ za rješenje konflikta

> Primjer: Konstruktivna obrada konflikta u školi

>> Rad sa pričom u slikama
>> Razvoj scenarija
>> Pravila za svakodnevne konflikte
>> Pravila komuniciranja
>> Medijacija konflikta među učenicima

Osnovni kurs 5: Pedagogija mira i fer-plej

> Fair Play - Osnove fer-plej-odgoja

>> Da li fer ponašanje ima ikakvih šansi?
>> Jedanaest pravila za fer-plej-meč
>> Nefer! Devet stepenica na putu do krvavog sukoba
>> Fer lopte - fer ponašanje počinje pri izboru opreme

> Sport i prevencija nasilja

>> Interkulturalno posredništvo u konfliktu: medijacija u fudbalu
>> Olimpijski mir

> Primjeri iz prakse

>> Fudbal na ulici za mir
>> Igre u ponoć: Košarka za suzbijanje nasilja
>> "Twic Olimpijada" - Olimpijske igre u oblastima zahvaćenim ratom

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.