Partije
Na gore Ljudska prava Uzori Demokratija Partije Evropa Globalizacija UN Održivi razvoj Politička didaktika Pedagogija mira Metode

 

Osnovni kurs 1
Pregled
Sadrzaj
Glosar
Linklista


 

Partije

U demokratiju modernog masovnog društva spadaju partije kao vrlo bitni elementi. Partije koje su nastale iz društva danas u većini demokratija predstavljaju posrednike između građana i ustavnih organa. U većini slučajeva one sežu u državnu sferu. Članovi partija dobivaju službe u državnim organima. Po nekima je utjecaj partija prevelik i izražavaju svoju kritiku, navodeći da partije imaju previše moći.  

Različiti dijelovi ovog tematskog kompelksa koji je usko povezan sa tematskim kompleksom Demokratija - a unutar tog kompleksa posebno sa  Osnovnim kursom 4 -, postavljaju opća pitanja o tome šta su partije, kako su nastale i koju funkciju imaju u političkom sistemu. Težište je stavljeno na ulogu partija kao posrednika između "naroda" i "države", što je zadatak koji partije ispunjavaju zajedno sa savezima, medijima i drugim institucijama. Pored toga predstavljena su dva veoma bitna partijska sistema, naime, partijski sistemi SAD-a i Velike Britanije. Konačno, ovaj tematski kompleks bavi se i vrlo bitnim kritičkim tačkama moderne partijske demokratije, odnosno pitanjem: Da li je moderna demokratija postala "partijska država"?  

"Partija je organizirano mišljenje."
[Benjamin Disraeli]

"Jedna partija je jedinstvo svih oni koji sebi umišljaju da su istomišljenici."
[Charles Tschopp]

"Jedna partija može predstavljati samo jedno sredstvo i uvijek sa istim ciljem, a to je moć."
[Jean Paul Sartre]

[Početak stranice]


Upute za korištenje

Prije nego posvetite pažnju našoj ponudi nastavnih materijala još nekoliko savjeta za korištenje ponude:

Pregled Navigacija Brzi pregled

Ukoliko posjetite stranicu "Sadržaj" (sa detaljnim pregledom svih elemenata tematskog kompleksa Partije) i/ili ukoliko posjetite stranicu "Pregled" (sa grafičkim pregledom svih elemenata) vrlo brzo ćete steći utisak šta je sve obuhvaćeno ovim tematskim kompleksom. Obje stranice otvoriće se u novom prozorčiću. Kada zatvorite te prozorčiće opet ćete se naći na početnoj stranici. 

Horizontalne navigacijske ljestvice sa linkovima pri vrhu stranice vode Vas do stranica koje su u istom nivou kao i stranica na kojoj se upravo nalazite. 
Vertikalne navigacijske ljestvice sa linkovima gore lijevo vode Vas do podređenih stranica, do dokumenata i grafika koje su povezane sa stranicom na kojoj se upravo nalazite. 

Ukoliko želite brzi pregled kroz tematski kompleks Uzori, radi orijentacije, onda kliknite na plave pravougaonike koji se nalaze pri dnu svake stranice. Oni će Vas voditi kroz cjelokupan tematski kompleks.  

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.