Ljudska prava
Na gore Ljudska prava Uzori Demokratija Partije Evropa Globalizacija UN Održivi razvoj Politička didaktika Pedagogija mira Metode

 

Osnovni kurs 1
Pregled
Sadrzaj
Hronologija
Lista linkova


 

Ljudska prava

Ljudska prava su u svim oblastima osnova mirnog suživota: kako u internacionalnoj, tako i u nacionalnoj politici, u mjestu gdje stanujete ili u porodici. Ona se tiču svakog pojedinca i zagarantovana su svakom. Jedan od najvažnijih obrazovnih zadataka je upoznavanje i promicanje ljudskih prava. Zbog toga ćete na ovom obrazovnom serveru pronaći opširnu ponudu o temi ljudska prava:   

  • Šta su ljudska prava?
  • Odakle potiču?
  • Šta ljudska prava znače za mene?
  • Ko nadgleda ljudska prava?

To su samo neka od pitanja o kojima će se ovdje govoriti. Osnovni kurs koji se sastoji od pet sekvenci pruža osnovna saznanja o dotičnoj temi, a na raspolaganju su i dijagrami, dokumenti i još mnogo toga. Proširene teme - recimo, o pravima djeteta - nude mnogo slikovitih detalja i obuhvaćaju/obuhvataju dijelove koji su veoma pogodni za uvođenje teme o  ljudskim pravima u nastavu. Poseban dio za nastavnike bavi se osnovnim pitanjima Odgoja o ljudskim pravima i daje ideje i sugestije za nastavu. 

[Početak stranice]


Upute/upustva za korištenje

Prije nego se detaljnije pozabavite našom ponudom, još nekoliko savjeta za korištenje:

Pregled Navigacija Brzi pregled

Vrlo brzo ćete steći pregled, ako posjetite stranicu "Sadržaj" (na kojoj se nalazi detaljan popis svih elemenata koji su u svezi/vezi s temom ljudskih prava) i/ili ako posjetite stranicu "Pregled" (na kojoj se nalazi grafički pregled). Obje stranice možete otvoriti u novom prozorčiću uz pomoć linkova, a kada zatvorite te prozorčiće ponovo ćete se naći na početnoj stranici. 

Horizontalne navigacijske ljestvice sa linkovima koji se nalaze u vrhu svake stranice, vode Vas do stranica koje su na istom nivou kao i stranica koju imate otvorenu pred sobom. .
Vertikalna navigacijska ljestvica sa linkovima koji se nalaze gore lijevo na svakoj stranici, vodi Vas do podređenih stranica, na primjer do dokumenata i dijagrama vezanih za stranicu na kojoj se nalazite. 

Ukoliko želite brzi orijentacioni pregled teme ljudskih prava, kliknite na plavi kvadrat na dnu stranice. Kvadrati Vas vode kroz osnovne sekvence ovog tematskog kompleksa. 

[Početak stranice]


Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.