Sadrzaj
Na gore Osnovni kurs 1 Pregled Sadrzaj Hronologija Lista linkova

 


 

Ljudska prava

Pregled sadržaja teme - ljudska prava
(sa proširenim temama i materijalima)


(Direktno ćete dospjeti do pojedinih oblasti i stranica ako kliknete neku od njih u sijedećem pregledu sadržaja; grafički pregled teme naći ćete na stranici Pregled


Početna stranica

Pregledni dijagram teme - ljudska prava 

Hronologija teme ljudska prava

Link lista o temi - ljudska prava

Dio za nastavnike: Tema - ljudska prava u školi

Savjeti: Ideje i sugestije za nastavu na temu - ljudska prava

Osnovni pojam 1 (Šta znači pojam "ljudska prava"?)

Osnovni kurs  2 (Kako su se razvila ljudska prava?)

          Materijali uz Osnovni kurs 2 (dijagrami i dokumenti)

Dijagrami uz Osnovni kurs 2

Dijagram 1: Tri stepena razvoja ljudskih prava

Dijagram 2: Historija/povijest ljudskih prava

Dokumenti uz Osnovni kurs 2

Dokument 1: Opća povelja o ljudskim pravima

Dokument 2: Virginia Bill of Rights

Dokument 3: Američka objava nezavisnosti

Dokument 4: Povelja o ljudskim i građanskim pravima (Francuska revolucija)

Dokument 5: Internacionalni pakt o građanskim i političkim pravima

Dokument 6: Internacionalni Pakt o privrednim, socijalnim i kulturnim pravima 

Dokument 7: Banjul Povelja o ljudskim pravima i pravima naroda (Afrika)

Dokument 8: Opća povelja o ljudskim pravima u Islamu 

Dokument 9: Povelja iz Rija o okolišu i razvoju (Deklaracija iz Rija)

Dokument 10: Vienne Declaration and Programme of Action

 

Proširena tema uz Osnovni kurs 2: Svjetski ethos

Dokument 1: Objava o svjetskom ethosu

Dokument 2: Opća povelja o dužnostima čovjeka

Novinski članak: Tony Blair u posjeti Fondaciji Svijetski ethos

Proširena tema uz Osnovni kurs 2: Dostojanstvo čovjeka

Materijali o dostojanstvu čovjeka u različitim kulturama

Proširena tema uz Osnovni kurs 2:  Dužnosti čovjeka

Dokument: Opća povelja o dužnostima čovjeka

Proširena tema uz Osnovni kurs 2: Prirodno pravo

Dijagram "Prirodno pravo"

Osnovni kurs 3 (Koja ljudska prava postoje?)

Dijagram uz Osnovni kurs 3: Razlika između ljudskih prava i osnovnih prava

Proširena tema uz Osnovni kurs 3: Prava djeteta

Dijagram uz proširenu temu - prava djeteta: Djeca imaju prava

Linkovi o proširenoj temu - prava djeteta

Organizacija za pomoć djeci UNICEF

Izvještaji/izvješća i novinski članci o proširenoj temi - prava djeteta

Dokumenti uz proširenu temu - prava djeteta

Dokument 1: Principi povelje o pravima djeteta

Dokument 2: Konvencija o pravima djeteta

Dokument 3: Convention on the Rights of the Child (engleski tekst)

Dokument 4: UNICEF Summary of the Convention

Proširena tema uz Osnovni kurs 3: Prava žene

Šta su prava žena?

Primjeri kršenja prava žena

Kako su se razvila prava žena?

Linkovi uz proširenu temu Prava žena

Osnovni kurs 4 (Ko nadgleda ljudska prava?)

Osnovni kurs 5 (Povrede ljudskih prava)

Proširena tema uz osnovni kurs 5: Apartheid

Materijali uz Osnovni kurs 5: Amnesty, Ruanda, El Salvador, Guatemala

Proširena tema uz Osnovni kurs 5: Apartheid u Južnoj Africi

Nastajanje i razvoj apartheida (dokumeti, itd...)

Sastavni dijelovi apartheid režima (Homelands, politički pritisci itd...)

Otpor apartheidu i prevazilaženje apartheida (Mandela)

Hronologija apartheida

Lista linkova uz temu: Apartheid

 

 

[Početak stranice]    [Početna stranica - Ljudska prava]    [Pregledni dijagram]Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.