Demokratija
Na gore Ljudska prava Uzori Demokratija Partije Evropa Globalizacija UN Održivi razvoj Politička didaktika Pedagogija mira Metode

 

Osnovni kurs 1
Pregled
Sadrzaj
Glosar
Lista linkova


 

Demokratija

"Demokratija je najlošija državna forma, ako izuzmemo sve ostale." Ovaj citat pripisuje se bivšem britanskom premijeru Winston-u Churchill-u. On time naglašava bitan faktor: nigdje ne postoji perfektna demokratija, ali uprkos svim sadašnjim kritikama demokratija je najuspješniji postupak mirnog rješavanja konflikata. I svugdje u svijetu, u najrazličitijim regionima i sistemima, ljudi se pozivaju na demokratiju. 

Demokratija živi od saradnje njenih građana. Preduslov bilo kakvog angažiranja je znanje. Samo onaj ko poznaje mehanizme i institucije u demokratskoj državi može doprinijeti svojim angažmanom. Zbog toga se prezentacija ovih znanja ubraja u najvažnije zadatke političkog vaspitanja, čiji je cilj punoljetan građanin. 

  • Šta je demokratija? Koje forme demokratije postoje?
  • Kako se ona razvijala od samih početaka u antičkoj Grčkoj?
  • Šta kažu najvažniji politički mislioci?
  • Kada je jedna država demokratska? Koje bitne elemente sadrži takva država?
  • Kako izgleda demokratično/demokratsko društvo?
  • Sa kojim problemima se demokratija konfrontira danas?

To su neka pitanja koja su obrađena u našem tematskom kompleksu "Demokratija". U pet sekvenci osnovnog kursa sa mnogobrojnim materijalima, tekstovima i dijagramima, kao i sa posebnim odjeljcima uz teme kao što su: Izbori, Opozicija, Parlament, Klasici političke filozofije, i mnoge druge pokušavamo predstaviti sliku demokratije, koja pored ostalog jasno govori da demokratija nije stanje koje se jedanput dostigne i takvo ostaje, nego da ona predstavlja trajan zadatak. 

[Početak stranice]


Uputstva za korištenje

Prije nego se posvetite našoj ponudi,  još nekoliko savjeta za korištenje:

Pregled Navigacija Brzi pregled

Brz pregled steći ćete ukoliko posjetite stranicu "Sadržaj" (sa detaljnim pregledom svih elemenata tematskog kompleksa Demokratija i/ili stranicu "Pregled" (sa grafičkim pregledom). Stranice se otvaraju u novom prozorčiću. Kada zatvorite taj prozorčić opet ćete se naći na početnoj stranici. 

Horizontalne ljestvice sa linkovima gore na svakoj stranici, vode Vas do stranica koje su na istom nivou kao i stranica koju imate otvorenu pred sobom.                             Vertikalne ljstvice sa linkovima, gore lijevo, vode Vas do podređenih stranica, npr. do dokumenata i dijagrama koji su vezani za stranicu koju upravo imate otvorenu pred sobom. 

Ako želite brzi pregled tematskog kompleksa Demokratija radi orijentacije, ona kliknite na plave pravougaonike koji se nalaze na marginama svake stranice. 
Pravougaonici Vas vode do sekvenci osnovnog kursa ovog tematskog kompleksa.

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.