Lista linkova
Na gore Osnovni kurs 1 Pregled Sadrzaj Glosar Lista linkova

 


 

Demokratija
World Wide Web

Linkovi uz temu Demokratija u Njemačkoj

Pregled:

Demokratija Partije
Politika i Internet Savezi
Institucije Izbori

 


Demokratija

Logo Demokratie live http://www.demokratie-live.de

Internet stranica koju je napravilo Savezno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova nudi informacije o Osnovnom zakonu, osnovnim pravima i demokratiji u svakodnevnom životu. Online ponuda, između ostalog, obuhvata:  

Demokratie?
 • Tekstove o najvažnijim članovima Osnovnog zakona
 • Dokumente kao što je Shell-studija o mladima
 • Nastavne materijale
 • Dijagrame
 • Kratke tekstove o historiji/povijesti demokracije/demokratije

[Početak stranice]        [Natrag na pregled]


GRAĐANSKI POKRET ZA VIŠE DIREKTNE DEMOKRACIJE/DEMOKRATIJE: http://www.mehr-demokratie.de

Logo Mehr Demokratie!

Građanski pokret za više direktne demokracije/demokratije zalaže se za uvođenje direktno demokratičnih/demokratskih elemenata na svim političkim nivoima u Njemačkoj. Online ponuda informitat će Vas o aktivnostima ove inicijative, a osim toga ona nudi vijesti, argumete i razloge direktne demokracije/demokratije. 

[Početak stranice]        [Natrag na pregled]


PolitikA i INTERNET:    http://www.politik-digital.de

Banner politik-digital

Redakcija opisuje "politika-digitalno" kao "neovisnu informativnu i komunikacijsku platformu na temu Internet i politika, polazeći od ideje da Internet politici može dati neke nove impulse". Važan cilj ovog projekta je intenziviranje komunikacije između političara i građana. Pored vijesti i informacija vezanih za temu  - "politika-digitalno". Ona, između ostalog, nudi i chats sa političarima uživo, te druge mogućnosti interakcije.   

[Početak stranice]        [Natrag na pregled]


Institucije BiH i međunarodne organizacije 

Reichstagsgebäude in Berlin

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine:     www.mvp.gov.ba

Zvanična stranica Ministarstva inostranih poslova BiH predstavlja cjelokupnu instituciju i njene djelatnike. Informativni materijal o djelovanju MIP-a. Osim toga, tu je i informativna usluga putem E-mail-a. Linkovi Vas vode do drugih gremija. 

Reichstagsgebäude in Berlin

 Parlament federacije Bosne i Hercegovine:     www.parlamentfbih.gov.ba 

Reichstagsgebäude in Berlin

vlada republike srpske:     www.srpska.org

Reichstagsgebäude in Berlin

Ustavni sude Bosne i Hercegovine:     www.ccbh.ba

[Početak stranice]        [Natrag na pregled]


Stability Pact:    www.stabilitypact.org/

Pakt o stabilnosti za Jugoistočnu  Evropu 

[Početek stranice]        [Natrag na pregled]


Office of The High Representative:    www.ohr.int

Internet ponuda Visokog predstavnika u BiH. Mandat Visokog predstavnika je da nagleda implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Pri tom su nam objašnjeni neki politički pojmovi, kao npr. federalizam. Kao dodatak na raspolaganju su podaci o odborima, osobama i saveznim pokrajinama. Informacije o saveznim pokrajinama nuda dalje linkove do pokrajinskih parlamenata i vlada. Informativni materijali mogu se naručiti online. Posebnost ove stranice je ponuda u rubruci  "Politix" u kojoj se nude rezličiti elementi za igranje, ali sa poučnim sadržajem namjenjeni učenicima. 

[Početak stranice]        [Natrag na pregled]


Independent Media Commision:    www.imcbih.org/

IMC je nezavisno tijelo za reguliranje djelatnosti elektronskih medija u Bosni i Hercegovini. U ponudi su činjenice o sistemu, osobama i odlukama Saveznog ustavnog suda. Detaljna lista linkova vodi Vas do drugih gremija na saveznom nivou, do drugih saveznih sudova, internacionalnih sudova i ustavnih sudova drugih zemalja, kao što je na primjer američki Supreme Court.

[Početak stranice]        [Natrag na pregled]


United Nations:    www.un.org/

 • UN DEVELOPMENT PROGRAMME Širom BiH UNDP je uključen u izgradnju kapaciteta, razvoj društva i rekonstrukciju kuća izbjeglica i raseljenih osoba.

 • UNESCO - Obrazovna, naučna i kulturna organizacija Ujedinjenih naroda radi u BiH na zaštiti i očuvanju kulturnog naslijeđa, rekonstrukciji škola i podršci domaćim medijima.

 • UNHCR - UN–ov Visoki predstavnik za izbjeglice radi u i oko BiH, na zaštiti izbjeglica i osiguravanju humanitarne pomoći pri povratku izbjeglica i raseljenih osoba.

 • UN HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS Ured Visokog predstavnika za ljudska prava vodi trening–programe za ljudska prava u BiH i osigurava savjete u vezi ljudskih prava.

 • UNICEF - Dječiji fond Ujedinjenih naroda radi širom BiH na implementaciji programa razvoja u područjima obrazovanja, zdravlja, vode i sanitacije i zastupa bespomoćne žene i djecu.

 • UNMBIH - Misija UN u BiH kombinira Međunarodne policijske snage i Civilni ured u BiH.

[Početak stranice]        [Natrag na pregled]


Partije

Na svim stranicama su aktualne informacije o dotičnoj pariji i izvodi iz partijskih, odnosno izbornih programa.

Stranka Demokratske Akcije Liberalne  stranke Bosne i Hercegovine
Hrvatska Demokratska Zajednica Srpskastranka-RS
Socijaldemokratska stranka Hrvatska seljacka stranka Bosne i Hercegovine
Stranka za Bosnu i Hercegovinu  

[Početak stranice]        [Natrag na pregled]


NGO-s 

ICVA:   www.icva-bh.org

International Council of Voluntary Agencies Bosnia and Herzegovina

ICVA supports the work of the NGO community in BiH through a variety of means, including: the support and servicing of NGO forums for the exchange of information, skill and experience; the provision of information on legislation and other issues affecting NGO operations; training; advocacy on behalf of NGOs; linkage with other NGO networks and agencies. 

www.nestovise.org/   Nezavisna, nevladina organizacija koja nije bazirana na principu zarade profita, osnovana od strane ambasadora John McDonald-ai dr Louise Diamond. ...
Centar informacije pomoći

Centar za informisanje i podršku nevladinim organizacijama – CIP, je nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija, registrovana kao udruženje građana u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine i postoji od 01.01.1997. godine.

CIP ima mandat da svojom ukupnom aktivnošću jača treći, neprofitni, nevladin sektor. Naša misija je: odgovoriti na  potrebe pojedinaca i institucija koje su faktori građanskog društva. Jačanjem lokalnih inicijativa, mi želimo učiniti naše društvo pravim, dinamičkim i živim organizmom, u kome će osnovne tekovine biti demokratija i poštivanje ljudskih prava.

BIH HUMAN RIGHTS CHAMBER  

Komora za ljudska prava; presuđuje slučajeve u vezi sa ljudskim pravima u post–Dejtonskoj BiH.

Ured ombudsmena za ljudska prava za BiH – 

kao dio Komisije za ljudska prava u BiH Ured ombudsmena odgovara i istražuje prigovore koji se odnose na ljudska prava.

Centar za inicijative građana

CCI je domaća bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja se bavi promoviranjem učešća građana u svim aspektima bosanskohercegovačkog političkog procesa.

 


Izbori

    http://www.oscebih.org

Organizacija za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE), kao osnovna institucija za rano otkrivanje, prevenciju i rješavanje konflikta, kao i post-konfliktni oporavak u Evropi, ima glavnu ulogu u stvaranju stabilne, mirne i demokratske Bosne i Hercegovine (BiH). Mandat Misije OSCE-a u BiH – koji je utemeljen 18. decembra 1995. godine – obuhvata promoviranje demokratskih vrijednosti, praćenje i produbljivanje razvoja ljudskih prava, organiziranje i nadgledanje izbora, kao i implementaciju mjera o kontroli naoružanja i izgradnji povjerenja.

 INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTORAL SYSTEMS - IFES, podržava izborne i druge demokratske institucije pri nastajanju, razvoju i iskustvenoj demokraciji.

Asocijacija izbornih dužnosnika u BiH - Forum u kojem građani i institucije mogu diskutovati i raditi na promociji demokracije, otvorenosti i transparetnosti izbora u Bosni i Hercegovini.

[Početak stranice]

 

Teme:  Ljudska prava  I  Uzori  I  Demokratija  I  Partije  I  Evropa  I  Globalizacija  I  Ujedinjene nacije  I  Održivi razvoj

Metode:    Politička didaktika    II    Pedagogija mira    II    Metode

     


Ovu online ponudu političkog obrazovanja razvila je agora-wissen, študgartsko društvo za političko opismenjavanje putem novih medija (GbR). Ukoliko imate pitanja ili nekih sugestija, molimo Vas da nam se obratite.